Randsfjord Rørservice er nominert til Årets Lærebedrift 2023

Espen Grongstad, daglig leder i Randsfjord Rørservice. Foto: Randsfjord Rørservice

– Vi satser mye på lærlinger og har veldig god erfaring med det. En stor andel av våre ansatte startet som lærlinger i bedriften, og det er vår foretrukne rekrutteringsarena. Vårt mål er å lære opp dyktige fagarbeidere som bidrar og som ønsker å bli hos oss, sier Espen Grongstad, daglig leder i Randsfjord Rørservice.

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Hvert år kårer RørNorge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift.

Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

Randsfjord Rørservice har 21 ansatte, hvorav 4 er lærlinger. Grongstad kan stolt fortelle at bedriftens to prosjektlederene kom inn som lærlinger. Nå har begge KEM fagskoleutdannelse, og gjør en kjempejobb med å styre større prosjektjobber. 

Det er stort fokus på å følge opp lærlingene, slik at de er innom mest mulig i rørleggerfaget i løpet av læretiden. Vi bruker ifag for å ha full oversikt over hvor mange timer de har jobbet med de forskjellige delene av faget. Dette går vi igjennom hvert halvår, sammen med opplæringskontoret, sier Grongstad. og legger til:

– Vi har ett veldig godt samarbeid med Viken opplæringskontor som legger til rette for at lærlingene våre får med seg det de skal av kurs og restteori.  

Randsfjord Rørservice jobber med det meste innen rørleggerfaget. Alt fra service hos privatkunder til store boligprosjekter og skoler. Det gjør at vi kan gi lærlingene våre varierte oppgaver som gjør dem godt rustet for å avlegge svenneprøven når den tid kommer, forteller Grongstad.

image6elob.png
Daniel er en av bedriftens fire lærlinger. Foto: Randsfjord Rørservice

 

– Hos oss er det sosiale veldig viktig. Vi løper for eksempel Ringeriksmaraton hvert år. Der er stort fokus på å få med lærlingene på både løpet og banketten, for det er med på å skape samhold og lagfølelse. 

God steming på jobb. Foto: Randsfjord Rørservice


Randsfjord Rørservice ser på lærlinger som den
viktigste arena til rekruttering. Vi utvikler oss ved å bli flere, men lærlingene/ungdommen bidrar også veldig positivt til miljøet i bedriften, vi gir dem ansvar og det gir frukter, Grongstad. og legger avslutningsvis til:

Bransjen trenger fagfolk, og det er selvfølgelig samfunnsnyttig å utdanne fagfolk og arbeidstaker som bidrar i samfunnet. Vi liker å bidra til det, og synes samfunnet kunne vært flinkere til å kreditere bedriftene for den viktige jobben vi gjør i forhold til det. 

Kåres under Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Derfor ber vi nå om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Trond Hagen fra fjorårets vinnerbedrift Egeland Rør, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2023. Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling i Bodø 3. juni.

Hvis du ønsker å foreslå en fenomenal lærebedrift, kan du sende inn forslag og begrunnelse til firmapost@rornorge.no. Fristen for å komme med forslag er 28. april.