GK Rør Trøndelag nominert til Årets Lærebedrift

Lærling Jørgen Christiansen og lærlingeansvarlig Trond Kimo i GK Rør Trøndelag synes det er veldig moro at bedriften er nominert som Årets Lærebedrift 2021. Foto: Privat

Lærling Jørgen Christiansen og lærlingeansvarlig Trond Kimo i GK Rør Trøndelag synes det er veldig moro at bedriften er nominert som Årets Lærebedrift 2021. Foto: Privat.

"GK Rør er en bedrift som prioriterer lærlinger! For noen år siden valgte bedriften å satse mer på egen bemanning istedenfor stor grad av innleie og det ble ansatte en dedikert person som har som hovedoppgave å følge opp lærlinger."

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Hvert år kårer RørNorge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift.

Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

Dette skriver daglig leder Petter Geving Krigsvold i Rørentreprenørenes opplæringskontor Trøndelag, og Rørentreprenørene Norge – Trøndelag i sin nominasjon av bedriften. Videre skriver han:

"Gjennom denne satsningen ser vi at bedriften har tatt store steg når det gjelder å bedre utdanningen til lærlingene sine. Bedriften viser stor vilje til å ta inn lærlinger (reform og voksen), og har også tatt inn flere lærlinger som har levd et litt «tøft liv». I 2020 og pr d.d.2021 har seks av dem tatt svennebrevet. Alle har bestått, og fire har fått meget godt bestått. Bedriften er positiv til bruk av IFag.

Ut fra vår vurdering blir lærlingene godt tatt vare på, og har et fint læringsmiljø. Bedriften er også representert med vara til styret i opplæringskontoret i Trøndelag (RO-T). Bedriften har representantmedlem i prøvenemda, og bidrar til likestilling og mangfold."

Følger lærlingene fra utplassering

– Vi synes det er kjempeartig å bli nominert, det viser at lærlingesatsningen vår blir lagt merke til. Det er veldig artig! sier lærlingeansvarlig Trond Kimo i GK Rør Trøndelag.

Bedriften har 60 rørleggere og 12 lærlinger. Fem-seks nye lærlinger er på vei inn til høsten, og det er viktig for GK med mangfold når de tar inn lærlinger. Inntaket skjer stort sett i forbindelse med utplasseringer fra videregående skoler.

– Det er den beste måten å se dem på. Vi gir dem et bilde på hva arbeidslivet er, og ser hva slags innsats de legger igjen. Denne fremgangsmåten har vært en stor suksess, sier Trond, og legger til:

– Noe av det viktigste vi gjør er at vi følger lærlingene tett fra videregående skole til endt læretid. Vi har et veldig godt samarbeid med opplæringskontoret og videregående skoler. Den viktigste jobben skjer hos rørleggerne som har dem med seg fysisk på arbeidsplasser. Det, opplæringsplanen og våre varierte oppgaver gjør dem godt rustet for tiden etter endt læretid.

Skiller ikke mellom folk – bare kompetanse

– Lærlingesatsningen kommer rett og slett av at om vi skal ha gode rørleggere, må vi lage dem selv. Vi har helt klart behov for flere svenner, og har høyt fokus på lærlinger, godt håndverk og god oppfølging med varierte oppgaver. Det er alltid hovedmålet når vi tar inn en lærling at denne skal være ansatt hos oss etter endt læretid. Vi ser en kjempestor fordel i å ha egen bemanning, og det er i perioder med manglende tilgang at vi har måtte leie inn mer.

I dag har GK Trøndelag lærlingerav begge kjønn og ulike etnisiteter. Voksenlærlinger og reformlærlinger er også representert i lærlingene.

– Vi skiller ikke på dette. Er folk gode nok rørleggere, er de gode nok til å være her. Man ønsker å ha et bredt mangfold når man tar inn lærlinger, og generelt i GK er det et stort fokus å legge til rette for å ta inn jenter, for det er viktig å få inn dem i rørleggerbransjen, sier Trond.

Stortrives med god oppfølging og godt miljø

– Det er kjempestas å være lærling i GK Trøndelag! Jeg begynte for et halvt års tid siden, og tiden flyr fordi jeg har det artig og stortrives. Jeg har blitt godt tatt imot i en allerede sammenslpeiset gjeng. Jeg blir godt tatt vare på, og det har jeg inntrykk av at medlærlingene mine blir også, sier lærling Jørgen Christiansen.

Han har vært lærling i bedriften i et halvt år, og hører til i serviceavdelingen.

– Her får jeg utfordret meg selv hver dag. Ingen dag er lik, og jeg reiser rundt og gjør mye forskjellig. Rørleggerfaget er veldig bredt, og det dukker stadig opp nye utfordringer fordi vi gjør arbeid der det allerede er gjort arbeid. Da må man tenke, og det blir en del tverrfaglig. Jeg lærer mye, og det er kjempegøy, sier han og legger til:

– At det er en egen lærlingeansvarlig her er enormt bra. Trond er alltid der for å hjelpe meg når jeg trenger hjelp, så alt føles veldig trygt.

Kåres under Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Derfor ber vi nå om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konserndirektør Jorunn Løyning og daglig leder Knut Jensen i fjorårets vinnerbedirift Eriksen & Jensen AS, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2021.

Hvis du ønsker å foreslå en fenomenal lærebedrift, kan du sende inn forslag og begrunnelse til .

Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling i Trondheim i august

Fristen for å komme med forslag er søndag 15. mai.