– Lærlingene er viktige her

Senior og pensjonist Johannes Sommerseth med lærlingene Torstein, Gunnar, Sverre, Håkon, Arif og Mohammed i Nobel Rør Installasjon AS.

Senior og pensjonist Johannes Sommerseth med lærlingene Torstein, Gunnar, Sverre, Håkon, Arif og Mohammed i Nobel Rør Installasjon AS.

Svolværbedriften Nobel Rør Installasjon er nominert som Årets Lærebedrift 2022.

"Nobel Rør Installasjon AS jobber innen varme og sanitær og tar alle typer rørleggeroppdrag; fra små serviceoppdrag hos private kunder til større prosjekter og nybygg. De dekker områdene Svolvær, Kabelvåg, Gimsøy, Henningsvær, Laupstad og omegn i Vågan kommune. De har laget en egen prøvestasjon der lærlingene får arbeide med forskjellige minisvenneprøver. De tar opplæring på alvor, og har tre faglige ledere fordelt på 8 lærlinger. De hjelper i samarbeid med ORIN hjelpearbeiderne i bedriften frem til svenneprøve", skriver Merete Larsen, daglig leder i Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Nord (ORiN) og avdelingsleder for Rørentreprenørene Norge – Nordland og Troms.

Svolvær-bedriften har 23 utførende ansatte, hvorav 8 er lærlinger. Fra 2019 til og med 2021 har det blitt avlagt tre svenneprøver i bedriften, og alle er bestått.

Lett å spørre om hjelp

– Det er kjempegreit her! Jeg trives og har gode kollegaer både på kontoret og ute på jobb. Jeg får god faglig oppfølging og merker god utvikling. Jeg er selv veldig nysgjerrig og engasjert i oppgavene jeg får, og om det er noe jeg ikke forstår, er det lett å spørre om hjelp. Jeg får alltid hjelp når jeg spør, sier lærling Arif Sajadi i Nobel Rør Installasjon AS.

Han avlegger svenneprøven sin i februar eller mars 2023, og føler seg godt forberedt.

– Men det er godt å ha noen måneder til for å bli helt klar. Jeg er kjempespent, og planlegger å bli værende i Nobel Rør når jeg er ferdig rørlegger.

Lærlingene er viktige

– Vi bygger en kultur rundt at lærlingene er viktige her. De er rørleggere fra de begynner og hvis de jobber godt, får de yrkestittelen og et fagbrev etter endt læretid, sier prosjektleder Øyvind Elvestad i Nobel Rør Installasjon, og legger til:

– Før vi ansetter, så synliggjør vi klart hva forventningene er. Stiller vi ikke krav, blir resultatet sånn passelig. Det er også viktig å rose lærlingene og se dem for det de gjør – små og store ting. Trygge lærlinger i et godt arbeidsmiljø blir gode rørleggere. Noen har et fireåresløp, mens noen er voksenlærlinger, og andre har to år på skole. Alle får samme skisserte løype for hva vi øsker, så vi er klare på forventingene. Vi skal hjelpe dem på veien for å nå de målene som er satt, og er tydelige på at de må yte selv.

Å motivere lærlingene til å selv ville bli dyktige rørleggere er bærepilaren i bedriftens opplæringsstrategi. De legger til rette for faglighet med egenbygget prøvestasjon, der lærlingene avlegger minieksamener etter viktige mål i opplæringsplanen.

– Vårt mål er å gjøre dem så gode som mulig

Før svenneprøven avlegges bryner de seg også på en minisvenneprøve som vurderes som bestått eller ikke bestått, og en kommentar om hva som må bli bedre før de skal i ilden.

– Det tror jeg har positiv effekt. Vårt mål er å gjøre dem så gode som mulig, og vi satser på å få faste ansatte etter endt læretid, sier Elvestad.

I tillegg til å ha et tett samarbeid med opplæringskontoret, regelmessige utviklingssamtaler og bruke ifag aktivt, har Nobel rør Installasjon interne fagsamlinger om kompliserte temaer som innregulering av varmeanlegg.

– Flere av våre lærlinger har flerkulturell bakgrunn, og det er mange land som er representert i arbeidsstokken vår. Da er språk viktig. Godt norskspråk er nøkkelen til mange dører i arbeidslivet i Norge, og hvis de skal klare å tilegne seg kunnskap, ha god kommunikasjon med kunder og bruke datasystemene her, må de beherske språket. Er de ikke stødige i norsk, sender vi dem på språkkurs.