GK Norge avd. Trondheim er nominert til Årets Lærebedrift 2023

Foto: GK Norge AS avd. Trondheim

– Vi har utviklet et eget instruktørkurs som alle som har befatning med lærlinger på rør skal gjennomføre. Kurset omhandler det å ha med seg lærling og viktigheten av at vi framstår som gode rollemodeller ovenfor lærlingene, sier Trond Denstad Kimo, lærlingeansvarlig i GK Norge AS avd. Trondheim.

I GK Norge er det rundt 2000 ansatte, hvor 268 stk er rørleggere. Det er totalt 58 rørleggerlærlinger, og 22 av disse jobber i Trondheim, forteller Denstad Kimo.

– Det viktigste vi gjør er å gi lærlingen god oppfølging, nærhet og omtanke – ikke bare faglig, men også ved å gi oppmerksomhet og veiledning på andre områder som unge mennesker har god nytte av i starten av arbeidslivet. Organisert arbeidsliv, stabil økonomi, ernæring, lærlingesamlinger, og støtte fra bevisste instruktører (rørleggere) i det daglige, er viktige punkt som vi har fokus på.

Lærlingen Julie Forseth jobber med rørleggeren Svenn Johnny Andersen i grøfta. Foto: GK Norge AS avd. Trondheim


– Vår ambisjon er at våre lærlinger alltid skal tilbys jobb i GK ved endt læretid. Dette er absolutt den beste måten å rekruttere nye rørleggere, og vi vil få svært lojale medarbeider med den bedriftskulturen vi ønsker i GK. Vi
har stort behov for kompetente rørleggere framover, så det påhviler oss et stort ansvar å få frem nye svenner, sier Denstad Kimo og legger til:

– Når det gjelder ansvar så får lærlingene god veiledning og støtte fra våre instruktører, noe som gjør at de blir tryggere og kan jobbe mer selvstendig. Sammen med lærlingen har vi klare forventninger til hva de skal prestere, og dette blir fulgt tett opp av instruktørene og vår lærlingeansvarlig. Det er store forskjeller på lærlingenes ståsted. Noen trenger mer støtte enn andre, og dette fanges opp gjennom denne tette oppfølgingen. 

GK-Trondheim.jpg
Rørleggere Odd Inge Kvisten og voksenlærlingen Simon Bye Tønseth i GK Norge avd. Trondheim. Foto: GK Norge AS avd. Trondheim


Den tette og gode oppfølgingen GK Norge avd. Trondheim har til sine lærlinger kan bekreftes av Petter Krigsvold, Daglig leder i Rørentreprenørnes Opplæringskontor Trøndelag. Han forteller at bedriften har et ekstremt stort fokus på utvikling av lærlinger i faget samt, personlig utvikling.

– Bedriften har en dedikert person (Trond Kimo) som vier hele sin arbeidstid til oppfølging av lærlinger. Han er en støttespiller og «foresatt» gjennom hele læringsløpet. Ordningen med egen dedikert lærlingeansvarlig med modell fra Trondheim, har GK nå etablert i alle sine avdelinger i Norge.

Bedriften er delaktig gjennom hele opplæringsløpet, med stor velvilje rundt inntak ved utplasseringselever fra vg1 og vg2. Det er dialog mellom bedrift og lærere på VGS. Bedriften har utplasseringselever fra flere VGS i distriktet, sier Krigsvold, og legger til: 

– Bedriften jobber aktivt for å få flere jenter inn i faget, og har nå 3 kvinnelige rørleggerlærlinger. En av disse ble trøndersk mester og skal representere Trøndelag i årets NM for lærlinger ved Bygg reise deg.

Julie Forseth, vinner av Trøndersk mesterskap for rørleggerlærlinger 2023. Foto: GK Norge AS avd. Trondheim

Vinner av Årets Lærebedrift kåres under Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. De siste månedene har vi derfor bedt om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Trond Hagen fra fjorårets vinnerbedrift Egeland Rør, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2023. Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling i Bodø 3. juni.