Nilsson Haras er nominert til Årets Lærebedrift 2023

Kato Lidahl, Daglig leder i Nilsson Haras AS. Foto: Nilsson Haras AS

– Vår intensjon er at alle lærlinger skal tilbys fast jobb når læretiden er over og de har bestått svenneprøven. De fleste takker ja til dette, sier Kato Lidahl, daglig leder i Nilsson Haras AS.

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Hvert år kårer RørNorge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift.

Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

Nilsson Haras har stort fokus på at lærlingene får jobbe i et godt arbeidsmiljø, og at alle har sin egen mentor.

– Alle våre lærlinger et tilknyttet Orin. Opplæringskontoret følger opp lærlingene gjennom hele læretiden, sier Kato Lidahl.

Bedriften har totalt 43 ansatte. Dette er fordelt på avdeling Andenes med 11 ansatte, og avdeling Sortland med 32 ansatte. Vi har 10 kvinnelige ansatte, hvorav 2 er rørleggere og 3 er lærlinger. 

– Hos oss får lærlingene stor variasjon i arbeidsoppgavene. De får lov til å jobbe selvstendig, med mentor som kan veilede ved behov. Vår intensjon er at alle lærlinger skal tilbys fast jobb når læretiden er over og de har bestått svenneprøven. De fleste takker ja til dette, sier Lidahl.

Det er viktig for Nilsson Haras å ha fokus på lærlinger. I rørleggerbransjen generelt og for vårt firma spesielt er lærlingeordningen den viktigste arenaen for å rekruttere nye rørleggere, sier Lidahl, og legger til:

– Vi som firma får være med å forme dem til gode rørleggere og gode ambassadører for bransjen. Akkurat nå har vi 6 lærlinger, 3 gutter og 3 jenter. Vårt mål er at vi til enhver tid skal ha lærlinger i bedriften. 

Alle lærlingene hos Nilsson Haras får tett oppfølging av mentor. Foto:Nilsson Haras AS

Kåres under Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Derfor ber vi nå om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Trond Hagen fra fjorårets vinnerbedrift Egeland Rør, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2023. Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling i Bodø 3. juni.

Hvis du ønsker å foreslå en fenomenal lærebedrift, kan du sende inn forslag og begrunnelse til firmapost@rornorge.no. Fristen for å komme med forslag er 28. april.