Med trivsel i sentrum

Lærling Ståle Øksnevad Johnsen i Simex rør AS. (Foto: privat)

Lærling Ståle Øksnevad Johnsen i Simex rør AS. (Foto: privat).

Simex rør AS er nominert som Årets Lærebedrift 2020.

– Jeg stortrives som lærling i Simex og tror dette er en av de bedriftene det er aller best samhold i, sier Ståle Øksnevad Johnsen.

Han skal snart avlegge svenneprøve og forteller om en arbeidsplass med utrolig bra kameratskap, der alle ansatte blir greid under samme kam – om de er ingeniør eller en «vanlig mann på gulvet».

– Opplæringen er topp. Jeg blir godt fulgt opp og får masse kunnskap her. Jeg får prøvd meg litt selvstendig, og det er veldig bra, sier Johnsen, som håper å få jobb i firmaet etter endt læretid.

Hyrer byrå for å sjekke trivsel

– Vi har stort fokus på trivsel og sier at det ikke er forskjell på noen hos oss, uavhengig av hvilken rolle man har, sier Service/prosjektleder bolig Christian Dalen i Simex rør AS.

Den mellomstore Stavanger-bedriften har 25 ansatte og tre lærlinger, og samarbeider tett og godt med Rørentreprenørenes opplæringskontor – Rogaland. Simex er såpass opptatt av at trivselen skal ligge på topp hos de ansatte at de leier inn eksterne byrå for å måle trivsel og HMS på byggeplasser. Resultatet har vært toppscore hver gang!

– Når man trives godt, står man mer på. Vi har tatt inn lærlinger som ikke har trivdes så godt andre i bedrifter, og dermed ikke gjort det så bra der. Hos oss har de blomstret, og halvparten av lærlingene hos oss får karakter meget godt bestått på sine svenneprøver, sier Dalen, som er glødende opptatt av rekruttering.

– Bransjen generelt og oss som bedrift er avhengige av å få nye rørleggere. Vi har alle et ansvar. Det nytter ikke å klage på at det ikke er nok håndverkere hvis man ikke skaper dem selv. Vi er imot innleie, og da må vi rekruttere selv, sier han.

Kåres under Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Derfor ber vi nå om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av to styremedlemmer og to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2019 og nominere denne videre inn til NHOs kompetansearbeid i samarbeid med bedriftens lokalavdeling.

Kåringen skjer på Rørentreprenørene Norges Generalforsamling 20. mai.

Fristen for å sende inn forslag til Årets Lærebedrift 2020 gikk ut mandag 11. mai.

Kåringen skjer på Rørentreprenørene Norges Generalforsamling 20. mai. 2020.

Fristen for å sende inn forslag til Årets Lærebedrift gikk ut 11. mai.