Bravida AS, avd. Tromsø er nominert til Årets Lærebedrift 2023

Vegard Lund Aspen, avdelingssjef i Bravida AS avd. Tromsø. Foto: Bravida AS avd. Tromsø

– For 3 år siden endret vi struktur i avdelingen vår slik at vi klarer å ivareta våre lærlinger på best mulig måte mht onboarding og videre oppfølging, sier Vegard Lund Aspen, avdelingssjef i Bravida AS, avd. Tromsø.

Bravida avd. Tromsø har 50 ansatte, hvor 20 av dem er utførende rørleggere og 10 utførende hjelpearbeidere. I tillegg har de 10 lærlinger. 

Enhver lærling er avhengig av å bli fulgt opp individuelt, selv om mye av opplegget i læretiden er likt. Hovedendringen i den nye strukturen er at vi forsøker å få én mentor for hver lærling, forteller Aspen, og legger til:

– Vi har ved 2 runder kurset våre mentorer slik at de skal få øket kompetanse rundt mentorrollen og ansvaret de får ved å ha med seg en lærling.

Lærlingene i avdelingen har en strykprosent på 0 de siste tre årene. For oss så er mottaket av lærlingene veldig viktig for å skape trygge rammer ved å knytte lærlinger opp til egne mentorer. Dette vil gi et godt utgangspunkt for læring, sier Aspen.

– For 3 år siden endret vi struktur i avdelingen vår slik at vi klarer å ivareta våre lærlinger på best mulig måte mht onboarding og videre oppfølging,

I avdelingen har vi alt fra oppdrag hos herr og fru Hansen, til de mest komplekse og største prosjekter, så oppgavene vil variere etter hvilket ønske og hvilken interesse lærlinger har. Vi forsøker å variere mellom prosjekter, service og store rammeavtaler, forteller Aspen.

– Vårt utgangspunkt er alltid at vi skal beholde lærlinger etter svenneprøve, selv om det dessverre ikke alltid ender slik.

imagej43u.png
Mentor og lærling ute på oppdrag. Foto: Bravida avd. Tromsø
Vinner av Årets Lærebedrift kåres under Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. De siste månedene har vi derfor bedt om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Trond Hagen fra fjorårets vinnerbedrift Egeland Rør, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2023. Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling i Bodø 3. juni.