– Stor, offensiv satsning på lærlinger

Lærling Vambastin Jour og prosjektleder Sven-Andre Reitan i VITO Tekniske Entreprenør på bedriftens egen prøvestason.

Lærling Vambastin Jour og prosjektleder Sven-Andre Reitan i VITO Tekniske Entreprenør på bedriftens egen prøvestason.

VITO Teknisk Entreprenør i Drammen er nominert til Årets Lærebedrift 2022.

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Hvert år kårer RørNorge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift.

Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

"Jeg vil nominere VITO Teknisk Entreprenør til Årets Lærebedrift. VITO har akkurat satt inn en stor offensiv satsning på lærlinger og har i den forbindelse satt i gang med en strategi og gjennomføringsplan som med erfaring fra den forrige bedriften jeg jobbet i har en 100% bestått statistikk fra start til slutt siden 2019. I gjennomføringsplanen er tett oppfølging og en oppvarming i prøvestasjon før svenneprøven essensielt." Skriver prosjektleder og lærlingeansvarlig Sven-Andre Reitan i drammensbedriften.

– Vi har klare forventninger til lærlingene våre, og lærlingene skal ha klare forventninger til VITO, sier Reitan.

Bedriften har 88 ansatte fordelt på rør, ventilasjon og kjøling, med 50 utførende rørleggere. I dag er 11 rørleggerlærlinger i gang med læretiden sin der. Blant lærlingene er begge kjønn representert, alderen varierer fra 16 til 45 og lærlinger med arbeidsskader fra tidligere arbeidsplasser får tilrettelegging.

– Det lærlingene kan forvente av VITO er tett oppfølging som gjør at de føler seg ivaretatt, og vet at de kan stille spørsmål om det er noe de lurer på. De har en læremester som de er med, kan stole på og snakke med om både jobb og fag eller om det er noe personlig. Vi har satt opp forventningene til lærlingene i tre krystallklare kriterier: Interesse, sosial omgjengelighet og talent. Disse er i prioritert rekkefølge.

For å forberede lærlingene mest mulig til svenneprøven, har VITO bygget en egen prøvestasjon der lærlingene kan bryne seg og drille ferdigheter.

Allsidig og grundig opplæring med ifag

– Jeg jobber mye allsidig, og trives godt med alle oppgavene og oppdragene jeg får. Det jeg liker best er nok utstyrsmontering i tekniske rom – å se hvor vannet går inn, hvor det går ut og å ha kontroll på det. Du ser veldig tydelig hva du har gjort når du jobber med utstyrsmontering, sier Vambastin Jour, som er lærling i VITO.

I disse dager er han i gang med svenneprøven sin, og han føler seg trygg på at det skal gå bra.

– I løpet av læretiden har jeg hatt tre læremestre, og de har alle vært flinke til å følge meg opp, holde oversikt over hvor jeg er i løypa og gi meg oppgaver på de områdene der jeg har hatt behov for å lære mer, sier Jour.

Ifag og to årlige lærlingesamtaler har vært blant verktøyene i oppfølgingen, og VITO har godt samarbeid med Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Viken (OB Viken).

Klare rammer skaper trygghet

– Helt siden jeg startet i bedriften har jeg trivdes veldig bra. Jeg ble tatt godt imot, og det er en positiv tone med mye latter på jobb, sier Jour, og legger til:

– Når vi snakker sammen er det ikke bare om jobb. Det blir vennskap. Jeg kan spørre om alt faglig og får gode svar, og vi kollegaene er sammen på fritiden. Når vi har fullført prosjekter, feirer vi ofte med middag eller andre arrangementer.

Nettopp dette med å se mennesker og bygge god kontakt er viktige nøkler for VITO Tekniske Entreprenør.

– Læremesteren skal være en trygghet i arbeidshverdagen. Det skal være åpent og trygt å ta opp alle spørsmål man har, og vi setter pris på spørsmål – det vitner om interesse. Til syvende og sist er vi alle mennesker, og mennesker trenger trygghet. Det er trygghet vi er ute etter med de konkrete kriteriene og rammene vi har. Trygghet i at man blir sett og ivaretatt, sier Reitan.