Gran VVS er nominert til Årets Lærebedrift 2024

Daglig leder Kim Gran. Foto: Gran VVS.

– Våre lærlinger er dedikerte og er supre representanter for rørleggerfaget, og for Gran VVS, sier Kim Gran, daglig leder i Gran VVS.

Gran VVS i sin nåværende form ble etablert i 1983, men har røtter tilbake til 1914. Etter over 40 år i bransjen har bedriften fått en solid plass innen rørleggerfaget. Gran VVS har 75 ansatte og av disse er 13 lærlinger, hvor fire av dem er jenter, og resten gutter. De siste årene har alle lærlingene bestått sine svenneprøver. 

– Vi satser bevisst på opplæring og utvikling, både når det gjelder nye områder innen faget og lærlinger og rørleggere. Gran VVS var med å starte opplæringskontoret i Vestfold, kontoret feirer i år 25 år. 

Det forteller daglig leder i Gran VVS, Kim Gran. Bedriften er nominert til Årets Lærebedrift 2024. 

– Våre lærlinger er dedikerte og er supre representanter for rørleggerfaget, og for Gran VVS.  

– Fire av lærlingene har nettopp gjennomført våtromskurs, alle med bestått og en fikk sågar 100% rett, forteller Kim stolt. 

imagesr91f.png
Lærling Guro Holmen i aksjon. Foto: Gran VVS.

Legger til rette for lærlinger

– Det er en naturlig del for oss som rørleggerbedrift å legge til rette for lærlinger, ved å ha et kontinuerlig inntak sørger vi for å rekruttere fremtidens faglærte arbeidskraft.  

– Rørleggere som følger opp lærlinger må samtidig holde seg selv oppdatert på faget, når det er mentorer for lærlingene, sier Helge, og legger til: 

– Fire av våre ansatte er på videreutdanning, tekniskfagskole. Dette er studium som blir tatt på kveld og helg. Etter endte utdanningsløp venter nye oppgaver i Gran VVS. 

Halvor Semb lærling Gran vvs.jpg
Lærling Halvor Semb. Foto: Gran VVS.

iFag brukes aktiv

Gran VVS sørger for at lærlinger får bli med på store byggeprosjekter.  

– Lærlingene er med på oppstartsmøter og evalueringer. I Gran VVS er alle ledd viktige, og lærlinger bidrar med å sette fokus og sette spørsmål rundt oppgavene vi løser. Det finnes ikke dumme spørsmål, kun dumme svar, sier Helge Johannessen, HR-sjef Gran VVS.

Helge er faglig leder i iFag og dette systemet brukes aktivt for å følge den enkelte lærling, når det gjelder utvikling og oppfølging i alle deler av faget.

– Lærlinger settes sammen i team med faglærte, og sammen løses det komplekse oppgaver. iFag hjelper oss med å se hvor en lærling har «hull» i sin opplæring.  

– Med denne innsikten blir det enklere å se hva slags oppgaver som lærlingen må få i neste byggeprosjekt.  

imagefi7cc.png
Lærling Henrik Kjærvik. Foto: Gran VVS.


– Her må jeg også skryte av Elin Moer Brænne på opplæringskontoret i Vestfold, som tilrettelegger for læring som lærlinger, og det kjøres kurs slik at lærlinger ikke skal ha hull i sin læreplan.
 

– Godt samarbeid mellom opplæringskontor, lærling og bedrift gir gode resultater, sier Helge.

Fokus på fellesskapet

Gran VVS er opptatt av å ha med lærlinger på alt som skjer i bedriften.  

Siste store happening var da vi feiret vårt 40 års jubileum, i september 2023. Alle var invitert med ledsager og alt var inkludert, det gjøres ikke forskjell, avslutter Helge. 

imagevc6ts.png
Patrick Søderstrøm, Haakon Abrahamsen og Geir Olav Lehne er tre av de ansatte som er på videreutdanning. Foto: Gran VVS.

 

Vinner av Årets Lærebedrift 2024 kåres på Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. De siste månedene har vi derfor bedt om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Håvard Hamansen Wallstad, fra fjorårets vinnerbedrift Nilsson Haras, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2024. Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling på Kløfta 5. juni.