– Viser stolt frem rørleggerfaget

Marthe Robertsen ble rørlegger i februar, og jobber nå i Nilsson Haras, der hun var lærling. Foto: Nilsson Haras.

Marthe Robertsen ble rørlegger i februar, og jobber nå i Nilsson Haras, der hun var lærling. Foto: Nilsson Haras.

Nordlandsbedriften Nilsson Haras er nominert som Årets Lærebedrift 2021.

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Hvert år kårer RørNorge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift. Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

– Nilsson Haras er veldig gode på samhold, de er tett på i oppfølgingen. De har en veldig allsidig og variert arbeidsstokk, med et rikt mangfold. De er veldig synlige i lokalsamfunnet og viser stolt frem rørleggerfaget. Bedriften er også glødende engasjert i utdanning, sier daglig leder Merete Larsen i Opplæringskontoret for rørleggerfaget i Nord (ORiN).

At bedriften viser stor interesse for lærlingenes faglige utvikling er også en av grunnene til at ORiN nominerer dem. En av bedriftens ansatte er medlem i prøvenemnda.

Nilsson Haras har 36 ansatte inkludert 4 lærlinger, og Vesterålen, Lofoten og Ofoten som nedslagsfelt.

Egen mentor

– Lærlinger er veldig viktige for oss fordi det er slik vi rekrutterer rørleggere. Det er veldig vanskelig å få tak i fagfolk med god utdanning og praksis, så vi satser bevisst på å utdanne gode rørleggere selv. Vi har alltid 3-6 lærlinger hos oss, og de aller fleste får tilbud om fast jobb etter endt læretid, sier daglig leder Kato Lidahl.

Målet er at de skal være selvstendige rørleggere den dagen de avlegger svenneprøve.

– Hver lærling har sin egen mentor som tar seg av lærlingen i det daglige. Alle mentorene er erfarne rørleggere, og lærlingene skal være gjennom faget i sin helhet i størst mulig grad. De skal bli trygge på sanitær, varme og sprinkler, sier Kato.

Lærlingene blir fulgt opp av ORiN, og bruker ifag og E-læring.

Hadde ikke valgt noe annet

– Jeg er veldig fornøyd med læretiden min, og håper jeg kan fortsette å være rørlegger så lenge som mulig. Jeg hadde ikke valgt noe annet hvis jeg kunne velge igjen, sier Marthe Robertsen.

Hun avla svenneprøven sin i februar 2021, og har vært fast ansatt i lærebedriften sin siden – som rørlegger.

– Alle oppgavene er spennende, men jeg liker aller best å jobbe med varmeanlegg, sier Marthe.

Kåres under Generalforsamlingen

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. Derfor ber vi nå om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

Juryen består av konserndirektør Jorunn Løyning i Allier og daglig leder Knut Jensen i fjorårets vinnerbedrift Eriksen & Jensen AS, samt to ansatte i administrasjonen.

Hvis du ønsker å foreslå en fenomenal lærebedrift, kan du sende inn forslag og begrunnelse til firmapost@rornorge.no. Nominasjonsfristen er 31. mai.

Kåringen skjer på RørNorges Generalforsamling i Trondheim i August.