– Til inspirasjon for hele rørbransjen

Lærlingeansvarlig Trond Kimo og lærling Julie Forseth i GK Rør Trøndelag.

Lærlingeansvarlig Trond Kimo og lærling Julie Forseth i GK Rør Trøndelag.

GK Rør Trøndelag er nominert til Årets Lærebedrift 2022.

Årets Lærebedrift 2023: Nilsson Haras AS

Hvert år kårer RørNorge en av landets flotte lærebedrifter til Årets Lærebedrift. Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinert godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023.

"Vi nominerer GK Rør Trøndelag til årets lærebedrift 2022. De tar jevnlig inn lærlinger, lærekandidater eller praksisbrevkandidater og bidrar til at ungdom får fullført sin videregående opplæring på en god måte. Bedriften er dyktig til å ha et jevnt og stort inntak av lærlinger. Bedriften har pr nå 20 lærlinger. I 2020 tok bedriften inn 8 lærlinger, hvorav 4 stk basis1, 4 stk basis2. I2021 tok bedriften inn 7 lærlinger, hvorav 4 stk basis1, 3 stk basis2.

Bedriften tar en viktig samfunnsrolle med å gi arbeidstrening til yngre arbeidstakere som trenger dette, flere har derfor fått mulighet til å ta utdanning innen rørleggerfaget og blir fagarbeidere.
Lærebedriften er involvert i det fireårige opplæringsløpet. Bedriften er delaktig gjennom hele opplæringsløpet, med stor velvilje rundt inntak ved utplasseringselever fra vg1 og vg2. Det er dialog mellom bedrift og lærere på VGS. Bedriften har utplasseringselever fra flere videregående skoler i distriktet.

(…) GK Rør har vært til inspirasjon for hele rørbransjen, som har gjort til at flere bedrifter i Trøndelag ønsker å følge lik modell som GK Rør i Trøndelag (ringvirkninger)", skriver opplæringskontoret i sin nominasjon.

Rundt 100 fag- og hjelpearbeidere jobber på GKs røravdeling i Trøndelag. Av disse er 18 lærlinger og 63 utførende rørleggere.

Les hele nominasjonsteksten her

– Tar seg tid til oss

– De tar virkelig hånd om oss her. Opplæringen er god, og de tar seg tid til oss. GK er også en veldig fin bedrift å jobbe i fordi vi har lærlingeansvarlig Trond Kimo. Vi prater mye med ham, og hvis vi spør om noe, hjelper han oss med en gang, sier Julie Forseth, som er i sin åttende måned som lærling hos GK Trøndelag.

Sprinkling og avløp er foreløpig favoritter hos lærlingen, som har ambisjoner om å bli bas.

– Regelmessige undervisningsoppgaver, å få selvstendige oppgaver ute med tryggheten om at man kan spørre om hjelp uansett hva – når som helst – gir trygghet i den jobben man gjør, og jeg har lyst på mer ansvar i fremtiden, sier Forseth, og fortsetter:

– Jeg har inntrykk av at GK er interessert i å ansette oss lærlingene når vi er ferdig utdannet. Hvis man gjør jobben sin, har man en trygg jobb her i fremtiden – og her har jeg absolutt planer om å bli.

Ikke overveldet, men sikker

– Da jeg startet i denne jobben i 2018, så jeg raskt at vi viet lærlingene for lite oppmerksomhet – spesielt ved oppstart av læretiden. Dette har vi gradvis tatt større og større grep rundt, og nå bruker vi en uke ved oppstart på å gi lærlingene den informasjonen de trenger, sette dem inn i rutiner, HR-system, timeføringer, Ifag og mye annet, sier lærlingeansvarlig Trond Kimo i GK Trøndelag.

– Å komme inn i en stor bedrift som GK kan være overveldende for en 17-åring, så vi bruker mye tid på å sørge for at de kommer på plass og føler seg godt tatt imot. Det er viktig at de kommer godt i gang på byggeplassen og kjenner seg sikre.

GK rekrutterer blant annet ved å besøke VG2 Rør-klasser, og de fleste lærlingene som kommer rett fra videregående skole, er først utplassert i bedriften.

– Det gjør at de kjenner seg sikrere på oss, da de har vært her og blitt litt kjent, og da kjenner vi også dem. At de har en del kjente ansikter alt fra oppstart tror jeg er en viktig faktor for at de trives.

Godt håndverk og sosiale samlinger

Kimo mener at den aller viktigste jobben med lærlingene gjøres av rørleggerne som er med dem til daglig. Selv er han knytepunktet som følger med på at de får opplæring i tråd med læreplanen, og er tilgjengelig når de trenger noen å snakke med. Det er ikke alltid ting er like lett, og da er det viktig at de har noen å gå til.

– Essensen, sier han, er å få jobbet bredt i faget. Sørge for at de får riktig og god opplæring med fokus på godt håndverk. Det er det som er nøkkelen.

GK Trøndelag satser også på det sosiale. Med enkelte unntak under koronapandemien har det vært lærlingesamlinger, der lærlingene får faglig input, men også påfyll om det som er utenfor arbeidsplassen.

– Der har vi hatt fokus på søvn, ernæring, hatt med Sparebank1 for få bevisstgjøre personlig økonomi – og så er det en sosial greie. Mange er ute på større byggeplasser mange måneder om gangen, og det er viktig å gi dem arenaer der de kan treffes.