Energieffektivisering

Illustrasjonsbilde for energieffektivisering

Energieffektivisering av bygninger handler om å utnytte energiressurser ved bruk av  vannbåren energi. Det gjør det også mulig å utnytte energi som ellers ville gått til spille.

Det å gjøre et bygg energifleksibelt er det samme som å gjøre det energieffektivt. Ved å bruke rør som transportkanal for energi, kan man varme opp bygg med radiatorer og gulvvarme. Da har man også mulighet til å bruke energi som blir til overs som følge av andre prosesser. Disse kan være avfallsbehandling, industriproduksjon, rensing av kloakk eller energigjenvinning. 

Rørleggeren bidrar til å redusere bruken av primærenergi som igjen gir reduserte utslipp og reduserte naturinngrep. Med rørteknologi er man et langt skritt nærmere at alle nye bygg i fremtiden er nesten nullenergibygg.

Vannbåren varme og rørleggerens arbeid er tett knyttet opp mot fjernvarme og varmepumper. Veldig mange steder i Norge er det opprettet fjernvarmeselskaper fordi det finnes overskuddsenergi som kan utnyttes i et lokalsamfunn. For å få utnyttet overskuddsenergien, må byggene bygges energifleksible med vannbåren varme.

Varmesentraler

Rørleggerbedriften er det soleklare førstevalget når det gjelder leveranse av miljøvennlig og kortreist varme. Sørg for at dine kunder får gode råd og mulighet til å hente ut støtte fra ENOVA til sine varmeprosjekter.