Varmesentraler

Alle byggeiere kan søke om støtte til varmesentraler, som bidrar til avlastning av strømnettet.

Støttebeløpet går opp til 2 millioner kroner, og ENOVA kan støtte andelen av investeringen med inntil 45 prosent. 

For å kunne utnytte fornybare energikilder, må bygget ha en vannbåren infrastruktur, rørleggerens kjernekompetanse.

Rørleggerbedriften er det soleklare førstevalget når det gjelder leveranse av miljøvennlig og kortreist varme. Sørg for at dine kunder får gode råd og mulighet til å hente ut støtte fra ENOVA til sine varmeprosjekter.

Gjør deg kjent med støtteordningene her

Les mer i Rørhåndboka

Les mer om prosjektering av vannbårne varmeanlegg i Rørhåndboka.