BREEAM

BREEAM illustrasjonsbilde

BREEAM-NOR er en norsk tilpasning av BREEAM –  Norges mest utbredte miljøsertifisering for alle typer bygg.

Kilde: Grønn Byggallianse

Du kan laste ned den tekniske manualen BREEAM-NOR nederst på denne siden. Manualen er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Vær klar over at det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er den formelle versjonen. Den norske versjonen er en oversettelse av den engelske manualen.

Arbeidet med BREEAM-NOR 2021 er nå i gang. Klikk her for å lese om prossessen.

BREEAM-NOR manualen er inndelt i 9 miljøområder pluss innovasjon:

  1. Ledelse og administrasjon
  2. Helse og innemiljø
  3. Energibruk
  4. Transport
  5. Vann
  6. Materialer
  7. Avfall
  8. Arealbruk og økologi
  9. Forurensning

Hvert område består av en rekke emner som beskriver hvordan miljøpåvirkning fra et nytt eller rehabilitert bygg kan reduseres. Hvert emne beskriver i detalj et formål med tilhørende kriterier og dokumentasjonskrav. Kriteriene spesifiserer den eller de ytelsene som valgte løsninger skal innfri. Der prosjektet kan dokumentere at kriteriene er innfridd, kan BREEAM-poeng tildeles.

Kriteriene i BREEAM-NOR-manualen er stort sett strengere enn minstestandardene i byggeforskrifter og annet regelverk. Kriteriene og ytelsesnivåene representerer god eller beste praksis for bærekraftig design og innkjøp.

Se introduksjonskapittelet i BREEAM-NOR-manualen for å få en bedre forståelse av manualens oppbygging.

Oppdateringer og avklaringer

Et prosjekt som benytter BREEAM-NOR vil bli sertifisert i henhold til den manualen som er gyldig ved registrering. Behov for klargjøring av gjeldende kriterier gjøres av prosjektets BREEAM-NOR revisor.

Ved behov for prosjektspesifikke avklaringer kan revisor sende inn tekniske avklaringer eller tekniske spørsmål om manualen til tech@byggalliansen.no. Enkle spørsmål vil som regel bli henvist til manualen og/eller FAQ. Andre spørsmål sendes post@byggalliansen.no. Grønn Byggallianse vil svare fortløpende.

Ved større endringer i struktur og innhold, vil BREEAM-NOR-manualen bli revidert, og en ny versjon vil bli utarbeidet. Markedet vil bli varslet minst seks måneder før slik revisjon finner sted. Normal levetid for en versjon er 3-6 år. Gjeldende versjon, BREEAM-NOR 2016, ble lansert i august 2016. Det er den engelske versjonen av BREEAM-NOR-manualen som er formaldokumentet ved revisjon. Arbeidet med BREEAM-NOR 2021 er nå i gang.