GDPR

Personopplysningsloven pålegger alle bedrifter plikter rundt håndtering av personvernopplysninger.

Det stilles krav til håndtering av personopplysninger ved mottak, lagring, arkivering og sletting. Bruk av personopplysninger forutsetter som hovedregel krav til spesifisert samtykke og lovhjemmel. Bedriftene plikter å ha interne systemer som ivaretar lovens krav. Disse systemene består av databehandleravtale, personverndokument, personvernerklæring, rutinebeskrivelse og sjekklister. 

Kontroll og overvåking av ansatte handler i hovedsak om to motstridende interesser på arbeidsplassen: arbeidsgiverens ønske om og behov for kontrolltiltak, og arbeidstakerens arbeidsmiljø og personverninteresser. Samtidig kan det ofte være i felles interesse å innføre nyttige arbeidsverktøy som også kan falle inn under regelverket.

Viktige spørsmål er hvilke konsekvenser den nye teknologien kan få for arbeidsmiljøet, og hvordan virksomhetene skal ta vare på arbeidstakernes rett til personvern. Et grunnleggende prinsipp er at alle har krav på personvern og privatliv — også på jobb.
Kontrolltiltak rettet mot arbeidstakere er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 9.

For ytterligere informasjon om personvernreglene se følgende nettsider:

https://www.datatilsynet.no/

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/personvern/

Lurer du på noe? Spør oss!

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt