BAS-kurs

Medlem: 3 450,- Ikke-medlem: 5 450,- Medlem - deltaker 2+ fra samme bedrift: 2 950,- Ikke-medlem - deltaker 2+ fra samme bedrift: 4 950,-

Kurset er beregnet for rørleggere som skal ha et lederansvar på byggeplassen. Det vil også være egnet for rørleggerbaser som ønsker oppdatering og påfyll av kunnskap innenfor ett eller flere områder. Svennebrev eller tilsvarende realkompetanse i rørleggerfaget er påkrevd.

Hovedmål

Målet er å utdanne ledere på basnivå, gjennom en systematisk og målrettet innføring i de emnene som basen må beherske i sitt virke. Rørleggeren skal lære å bli bas.

Innhold

Kurset skal inneholde det en rørleggerbas trenger i sitt daglige virke som leder av arbeidene på en byggeplass. Noen av emnene er sammenfallende med mesterutdanningen.

Kurset for rørleggerbasen inneholder følgende hovedemner:

A1 Oppgaver og roller som bas
A2 Hva trenger basen av lederegenskaper?
A3 Basøkonomi
A4 Aktuelle lover, forskrifter og normer
A5 Kvalitetssikring, planlegging og drift av byggeplass

Gjennomføring og Læremidler

Kurset gjennomføres over to dager med ordinær klasseromsundervisning, samtaler og erfaringsutveksling og oppgaveløsning. På kurset vises også Rørentreprenørene Norges webSystem og RØRAPP for å synliggjøre eksempler på bruk av digitale hjelpemidler.

Omfang og gjennomføring

1. dag kl. 09.00-15.00 (alternativt 12.00-18.00)
2. dag kl. 09.00-15.00

Evaluering - kursbevis

På siste kursdag løser hver enkelt deltaker en avsluttende oppgave. Oppgaven evalueres av kursarrangør og sendes deltaker 14 dager etter avsluttet kurs. Forutsetninger for kursbevis er godkjent besvarelse.

Kursmateriell og bevertning er inkludert i kursprisen.

Rørentreprenørene Norge er eier og utvikler av kurset, som gjennomføres av arrangør godkjent av Rørentreprenørene Norge.

Lurer du på noe? Spør oss!