Våtrom fagmodul A

Medlem: 3.750,- Andre: 4.950,-

For håndverkere som skal utføre arbeid i våtrom. Deltakere må ha gjennomført grunnmodul våtrom (GM) og fag-/svennebrev, eller 5 års praksis som kan godkjennes for oppmelding til fag-/svenneprøve innenfor tømrer- eller blikkenslagerfaget, betong- og murerfaget, byggtapetserer, maler- og taktekkerfaget, rørleggerfaget, elektrikerfaget.

Hovedmål

Etter gjennomført modul A skal kursdeltaker ha en grundig forståelse av betydningen av samarbeid fagene imellom, en tverrfaglig forståelse for våtromsproblematikk, og hvilke områder og løsninger en må være spesielt oppmerksom på innenfor eget og andre fagområder.

Kandidaten skal:

  • ha god kjennskap til de blader i BVN som spesielt omhandler eget fag.
    vite hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter.
  • vite hvilke krav BVN stiller vedrørende konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag.
  • Kjenne til hvilke krav NS 3420 stiller vedr. toleranseklasser.
  • Kunne utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområde.

Varighet

2 dager inkl. løsing av prosjektoppgave + en 4 timers eksamen.

Kursbevis

Kandidater med bestått eksamen får kursbevis og sertifikat i henhold til fagområde.

Alle deltakere må disponere Byggebransjens våtromsnorm under kurset.

For elever ved videregående opplæring (lærlinger/ opplæringskontor) vil dette ha en kostnad på kr. 250,- + mva. For andre kursdeltakere: Se alle priser her

Ved bestilling av BVN send E-post til salg.byggforsk@sintef.no

Nærmere opplysninger:
Kontakt Ingebjørg Martinsen epost: ingebjorg@rornorge.no eller tlf. 916 49 779

Lurer du på noe? Spør oss!