Bli med på Varmepumpekonferansen!

Bjørn Øyvind Kronstad i Rør-partner deltok på forårets konferanse. Han var storfornøyd med opplegget, og oppfordrer rørbransjen til å stille i rikt antall i 2016. Foto: Privat

Bjørn Øyvind Kronstad i Rør-partner deltok på forårets konferanse. Han var storfornøyd med opplegget, og oppfordrer rørbransjen til å stille i rikt antall i 2016. Foto: Privat

Når varmepumpekonferansen går av stabelen den 8. og 9. mars på Fornebu, håper vi så mange rørleggere som mulig vil delta og lære mer om fremtidens heteste varmeanlegg.

For andre år på rad inviterer Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) til Varmepumpekonferansen.

Som i fjor inneholder konferansen et variert og spennende program med alt fra praktisk læring, aktuelle foredragsholdere og utstillingstorg til festmiddag.

Her er mulighetene store for å bygge nettverk innen fagfeltet og for å få aktuelt faglig påfyll. I år er Rørentreprenørene Norge samarbeidspartner sammen med Grønn byggallianse og VVS-foreningen.

Her kan du melde deg på!

Må utvide kompetansen

– Det er viktig at vi i bransjen utvikler sterk kompetanse på salg av produktet, og at man tilpasser anlegg etter kundenes behov, også når det gjelder økonomiske hensyn, sier fagsjef for energi og miljø Eli H. Eide.

Hun peker på et økende behov for kompetanseheving og vedlikehold av eksisterende kunnskap rundt varmepumper.

– Vi kommer nok til å merke et større press på nye og mer effektive løsninger som krever at seriøsiteten i bransjen vedlikeholdes, sier Eide.

Vil ha med flere rørleggere

Bjørn Øyvind Kronstad i Rør-partner deltok på forårets konferanse. Han var storfornøyd med opplegget, og oppfordrer rørbransjen til å stille i rikt antall i 2016.

– Jeg etterlyste flere rørleggere i fjor, og bakgrunnen for dette var at det i forkant av fjorårets konferanse var flere artikler som viste at det ofte skortet på kunnskapen hos rørleggeren når det kom til varmepumpeanlegg, sier Kronstad.

Personlig har han alltid ønsket å videreutvikle seg faglig og få en bedre helhetsforståelse særlig innenfor vannbårne energianlegg - noe han oppfordrer sine bransjekolleger til også å gjøre.

Det perfekte varmepumpeanlegg

– En annen stor grunn til at jeg deltar også i år, er for å høre mer om forslaget til de nye energikravene. Disse (u)mulighetene blir det interessant å høre mer om på årets konferanse, sier rørleggeren.

– Jeg er forholdsvis ung i faget enda så, når det på dag to var annonsert en dag med faglig påfyll, med blant annet "Hvordan bygge det perfekte varmepumpeanlegget" på agendaen, så vekket det i alle fall min interesse, sier rørleggeren.

Han mener konferansen er en fin arena for å utveksle erfaringer og tilegne seg mer kompetanse, slik at det blir færre og færre feilinstallasjoner.