Her er de nye fagskole-ingeniørene

KLASSEBILDE: Nyutdannede fagskoleingeniører ved Fagskolen Oslo Akershus februar 2016. FOTO: Ingebjørg Martinsen

KLASSEBILDE: Nyutdannede fagskoleingeniører ved Fagskolen Oslo Akershus februar 2016. FOTO: Ingebjørg Martinsen

Onsdag kveld var det avslutning for KEM-studentene på Fagskolen Oslo Akershus.

Hentet fra magasinet vårt, Rørfag

Under en høytidelig avslutningsseremoni i Kuben Yrkesarena i Oslo, fikk 26 ferdigutdannede fagskoleingeniørene overrakt hvert sitt velfortjente vitnemål av rektor ved Fagskolen Oslo Akershus, Ingeborg Nordang.

– Det er med stor ærbødighet jeg overrekker vitnemålene til dere. For det er kun dere som vet hvor stor innsats dere har lagt ned de siste årene. Dere har gjennomført et tøft utdanningsløp. Mange av dere har vært i full jobb i studietiden og flere har familier. Mange har gitt avkall på mye for å fullføre utdanningen. Derfor står det stor respekt av den jobben dere har gjort, sa rektor Ingeborg Nordang.

– Tre og et halvt år med studier kombinert med full jobb og familie er intet mindre enn imponerende, skrøt KEM-koordinator Jan-Erik Henriksen.

– Fagskoleutdanning er viktig for Rørentreprenørene Norge. Utdanning er en av våre grunnpilarer og noe vi har og skal satse på i fremtiden. Samarbeidet vi har med fagskolen er både engasjerende og lærerikt, sa direktør for kompetanse og utvikling i RørNorge, Oddgeir Tobiassen i sin avslutningstale til studentene.

Tillitsvalgt Martin Andersen takket faglærerne og KEM-koordinatorene for all hjelp og støtte underveis.
– Det er masse kompetanse i klassen vår. Nå må vi fortsette å utvikle oss og bygge kompetansen videre, sa Andersen.