Ny forsikringspartner

Rørentreprenørene Norge har sagt opp avtalen med If forsikring, og gått inn på ny avtale med Gjensidige forsikring.

Rørentreprenørene Norge har sagt opp avtalen med If forsikring, og gått inn på ny avtale med Gjensidige forsikring.

I tillegg til generelle medlemsrabatter på alle skadeforsikringer med unntak av ansvar hvor det blir individuell premieberegning, legges det opp til et bredt faglig samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og Gjensidige med fokus på vannskader og mediekommunikasjon.

– Blant annet er vi i gang med å lage et kursopplegg med Gjensidige for å forebygge vannskader, begrense skadeomfanget og heve bransjens omdømme. Gjennomført kurs kan gi gunstig uttelling på ansvarsforsikring. Kort sagt: Er du en flink bedrift med lite vannskader, vil du få rimeligere ansvarsforsikring, sier administrerende direktør i Rørentreprenørene, Tor Backe.

Ved premieberegning for ansvarsforsikring gjør Gjensidige en individuell risikovurdering av bedriften, der tre års skriftlig skadehistorikk legges til grunn.

Godt kundeutbytte

Hvert år betaler Gjensidige ut bonus til sine kunder. I fjor lå kundeutbyttet på 1,8 milliarder kroner som kommer i tillegg til allerede oppnådde medlemsrabatter. Vi snakker her om bonus i størrelsesorden 14-15 % av forsikringspremien.

– 2014 var et godt år, med relativt lave skadekostnader. Derfor kan vi dele ut et solid utbytte, og i Gjensidige går mesteparten av utbyttet til kundene, sier Helge Leiro Baastad, som er konsernsjef i Gjensidige.

– Siden 2007 har kundene fått nesten 11 milliarder kroner i utbytte, sier Baastad.

Historiske røtter

Ordningen med kundeutbytte skyldes at den største eieren i Gjensidige forsikringsselskap er den kundestyrte Gjensidigestiftelsen. Stiftelsen videreformidler sitt aksjeutbytte fra Gjensidige forsikring til selskapets norske skadeforsikringskunder.

I tillegg deler stiftelsen ut store midler til samfunnsnyttige formål over hele landet. Alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler kan søke om midler.

– Gjensidigestiftelsen viderefører kundenes eierskap, og det gjensidige forholdet mellom kunde, lokalsamfunn og forsikringsselskap, sier Baastad.

Vil du bestille forsikringen? Ring 03100!