Seriøsitet må være en selvfølge

Eli Heyerdahl Eide er fagsjef for energi og miljø i Rørentreprenørene Norge.

Eli Heyerdahl Eide er fagsjef for energi og miljø i Rørentreprenørene Norge.

I sitt blogginnlegg publisert i blant annet Rørfag, kritiserer Knut Olav Knudsen bransjen basert på en enkeltsak. Skal vi klare å ta utfordringene i bransjen seriøst, bør vi heller løfte det opp på et høyere nivå og jobbe sammen for å sikre seriøsitet på tvers av fagfelt.

Innlegg av Eli Heyerdahl Eide (fagsjef energi og miljø i RørNorge)

Som bransjeforening er det ikke vårt ansvar å kommentere enkeltsaker, slik som saken Knudsen fremstiller i sitt innlegg. Spesielt ikke enkeltsaker som fortsatt ikke er endelig avklart i det norske rettssystemet.

Det vi kan kommentere er hans ønske om en mer seriøs bransje.

Det ønsket er det vanskelig å være uenig i, og her har vi som bransjeforening allerede kommet Knudsen i forkjøpet. Allerede i januar skrev vi om dette på våre nettsider i forbindelse med de nye TEK-endringene. Her er et av våre hovedpoenger at useriøse aktører er med på å gi bransjen et dårlig rykte på dette feltet.

For oss som bransjeforening er det viktig at Rørleggere er realistiske overfor seg selv og kunden om hvorvidt de har kompetanse til å gjøre jobber knyttet til vannbåren varme og varmeanlegg generelt.

Dette burde tross alt være en selvfølge.

Du finner forhåpentligvis ikke leger som "tror" de kan utføre operasjonen din riktig, og på samme måte må rørleggere være sikre på at de har de nødvendige kvalifikasjonene for jobben.

Dystert bilde av rørbransjen

Bildet Knudsen maler av markedet er dystert. "Gang på gang blir VVS-foreningen ringt opp av fortvilte forbrukere som lurer på om det skal være som dette", forteller han på bloggen.

Rørfaget får mye av skylden for denne fortvilelsen blant forbrukerne. Spørsmålet er om det er rørleggerbedriftene som alene skal få skylden for denne fortvilelsen. Jeg mener at vi alle må ta ansvar, og det krever tydelig kommunikasjon mellom alle parter.

Forventningsstyring rundt omfanget av jobben som skal utføres handler om kontinuerlig kommunikasjon mellom de ulike fagfolkene i prosjektet og kunden.

Vi tror de fleste forbrukere i bunn og grunn ønsker å bli inkludert i prosessen, og få beskjed om ulike løsninger og hva det eventuelt koster.

Mye kunne vært løst dersom alle er flinke til å forklare hva jobben innebærer, og gir gode prisoverslag.

Hvis dokumentasjonen rundt også er på plass, tror jeg at mange tvister kunne vært unngått.

Viktig å stille krav

Vi ønsker ikke å snakke på vegne av "vår syke mor" med dette innlegget. Det er viktig at vi tør å stille krav til alle aktører som opererer i vår bransje, slik at seriøsitet blir synonymt med rørfaget.

Her er vi ikke uenige med Knudsen. Det vi imidlertid er uenige i, er retorikken og metodene hans.

Skal vi klare å heve kompetansen innenfor dette feltet, så må vi stå samlet. Det jobbes kontinuerlig med tiltak for dette, både fra vår side og fra andre aktører i bransjen. Den nærstående Varmepumpekonferansen er et typisk eksempel på dette.

Men i stedet for å dra bransjen ned i søla med eksempler fra enkeltsaker i interne bransjefora, så må vi heller møtes i konstruktiv dialog om hvordan vi kan jobbe for å forsikre oss om at "jevnlige kveldsbesøk til fortvilte forbrukere" ikke lenger skal være nødvendig for Knudsen eller noen andre.

Inntil myndighetene klarer å regulere bransjen, må man jobbe tverrfaglig for å påse at "vår syke mor" blir helt frisk!