Starter kvinnenettverk for rørbransjen

Rørentreprenørene Norge tar initiativ til et eget kvinnenettverk for å synliggjøre jentene i rørbransjen og bedre rekrutteringen. Eli Hermine Heyerdahl Eide.

Rørentreprenørene Norge tar initiativ til et eget kvinnenettverk for å synliggjøre jentene i rørbransjen og bedre rekrutteringen.

– Unge jenter trenger rollemodeller og forbilder. Derfor er vi mange som vil starte opp et eget nettverk for kvinner i rørbransjen, sier fagsjef for energi og miljø i Rørentreprenørene Norge (RørNorge), Eli Heyerdahl Eide til Rørfag.

Målet er å gjøre det attraktivt for unge kvinner å velge å utdanne seg til en karriere med basis i rørfaget – enten du er ansatt i et rørleggerfirma, hos en leverandør, rådgiver, i skoleverket, organisasjonslivet eller i andre bedrifter der rørfagkompetansen er grunnlaget.

Rørbransjen er en av Norges mest mannsdominerte. Yrkesutdanningen domineres i dag totalt av menn – 96 prosent.

Oppstart under VVS-dagene

20. oktober – midt under bransjetreffet VVS-dagene – skal kvinnenettverket etter planen holde sitt oppstartsmøte.

– Vi tror bransjen vil vinne på at kvinner samler seg og viser frem bransjen for fremtidige arbeidstakere på alle nivåer.

Heyerdahl Eide har selv over 30 års erfaring fra bransjen og er oppvokst med både en far og en bror som er rørleggermestre.

Inspirert av andres suksess

Inspirasjonen til nettverket har hun hentet fra IT-bransjens Oda-Nettverk , som fra en beskjeden start i 2005 nå har rundt nesten 6.400 medlemmer – og dermed er en stemme som blir lyttet til i IT-bransjen.

Heyerdahl Eide har allerede fått bekreftet at både leder Anne Gretland og styremedlem Mona Westrum i Oda-Nettverk kommer til oppstartsmøtet 20. oktober.

Facebook som verktøy

I første omgang er et årlig inspirasjonsseminar og en lukket Facebook-side planen.

– Nettverket skal via våre tilgjengelige kanaler vise fram fagets muligheter og kvaliteter for kvinner, som i dag er sterkt underrepresentert i vår bransje. Vi ser jo at gutta i bransjen har glede av hverandre, sier Heyerdahl Eide, som understreker at det er deltakerne i nettverket som skal drive det.

Hun håper også å få til en mentorordning, der for eksempel unge kvinnelige lærlinger kan få hjelp av mer erfarne kvinner i nettverket til å håndtere sin arbeidshverdag enda bedre og kunne dele og diskutere sine erfaringer.

Er du interessert i å delta i nettverket? Ta kontakt med .