Støre i Sandnes om arbeidsledighet

Jonas Gahr Støre var i går på besøk hos en av våre medlemsbedrifter, Sig. Halvorsen AS for å diskutere utfordringene Stavanger-regionen nå står ovenfor.

Jonas Gahr Støre var i går på besøk hos en av våre medlemsbedrifter, Sig. Halvorsen AS for å diskutere utfordringene Stavanger-regionen nå står ovenfor.

Arbeidsledigheten i Rogland er stigende, og har slått ut spesielt hardt i Stavangerregionen. Det er ikke bare i oljerelatert virksomhet som nå står overfor store utfordringer, bygg- og anleggsbransjen rammes også hardt. 

Med bakgrunn i dette har ordførerne i Stavangerregionen henvendt seg til sentrale myndigheter og bedt dem om å ta turen vestover for å sette seg bedre inn i de virkelige problemene vi har i Rogaland i dag. I den forbindelse ønsket Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre å besøke Sig. Halvorsen AS. 

– Vi fikk en forespørsel av Ordfører Stanley Wirak om vi kunne ta i mot Jonas Gahr Støre & Co, og da takket vi naturligvis ja, sier Dag Halvorsen, styreformann Sig. Halvorsen, styremedlem i NHO og æresmedlem i Rørentreprenørene Norge. 

Viktige temaer på agendaen

Under møtet med Støre ble følgende tema diskutert; 

  • BNLs fire grunnpillarer for et effektivt og godt arbeidsliv
  • Arbeidsmarkedssituasjonen i Rogaland generelt og for byggebransjen spesielt  
  • Lærlingeordningen, krav om lærlinger i forbindelse med offentlige kontrakter, økte tilskuddsordninger
  • Viktigheten av at nåværende arbeidssituasjon ikke medfører at bedriftene stopper inntak av nye lærlinger
  • Motkonjunkturtiltak, ekstraordinære tiltaksmidler til vedlikeholdsforfallet i offentlige bygg
  • ROT-fradrag
  • Nye godkjenningsordninger i forbindelse med plan- og bygningsloven
  • Arbeidskriminalitet

– Alt i alt var det et meget spennende og godt møte. Der er ingen tvil om at Jonas Gahr Støre er både på Rørentreprenørenes og BNLs side i disse spørsmålene, beklageligvis med unntak av ROT-fradraget, avslutter Halvorsen.