RorNorge

Innhold

- Rørleggerfaget er mer enn du tror!

Rekruttering av ungdom har alltid vært viktig for Rørentreprenørene Norge. De siste årenes fokus på yrkesfag har ført til en stabil økning i antall søkere til VG1 Bygg og anlegg. Men vi er mange som kjemper om de beste kandidatene. Rørentreprenørene Norge har derfor økt innsatsen denne høsten, og vil 1. oktober lansere en ny rekrutteringskampanje som virkelig vil vekke oppmerksomhet - på ungdommers egne premisser.

Rekruttering av ungdom har alltid vært viktig for Rørentreprenørene Norge. De siste årenes fokus på yrkesfag har ført til en stabil økning i antall søkere til VG1 Bygg og anlegg. Men vi er mange som kjemper om de beste kandidatene. Rørentreprenørene Norge har derfor økt innsatsen denne høsten, og vil 1. oktober lansere en ny rekrutteringskampanje som virkelig vil vekke oppmerksomhet - på ungdommers egne premisser.

Hva er Bli rørlegger?

  • En oppdatert rekrutteringskampanje rettet mot ungdom 14-17 år.
  • Lanseres 1. oktober 2018
  • Et lite økosystem der You-tube filmer skal vekke oppmerksomhet og nysgjerrighet, som så skal lede interesserte videre til korrekt og ryddig informasjon på nett.
  • Består av YouTube-filmer, samarbeid med profiler fra sosiale medier, annonser, nettside og profilmateriell.
  • Korrekt informasjon om rørleggerfaget presentert i et format ungdom kjenner seg igjen i.
  • En kampanje som skal vise mangfoldet i rørleggeryrket og både informere og inspirere!

Kampen om oppmerksomheten

Dagens ungdom lever i en helt annen medievirkelighet enn det som var normalen for få år siden. De pepres konstant av inntrykk og reklame, og bruker sosiale medier som nyhetskanal.
Undersøkelser viser at ungdom, som et resultat av at de forfølges av merkevarer, er mye mer kritisk til reklame enn tidligere generasjoner. De oppsøker underholdning og foretrekker YouTube og andre sosiale medier fremfor TV, radio og aviser. Dagens 15-åringer vet for eksempel  ikke hvem Kurt Nilsen, Anders Jacobsen eller Camilla fra Farmen er.

Med dette som bakteppe gjennomførte vi en omfattende undersøkelse hvor vi dybdeintervjuet ungdom i målgruppa, deres foreldre, forskere, rådgivere i ungdomsskolen og rørleggere både innenfor og utenfor organisasjonen. Målet var å bli kjent med hvordan hverdagen ser ut for en 15-åring anno 2018. Vi ville også lære mer om deres tanker om studievalg generelt og rørfag spesielt.

Her kan du lese mer om resultatene fra Innsiktsrapporten.

Basert på rapportens konklusjoner bestemte vi oss for å lage en kampanje som...
- skal kunne leve hele året (ungdom tenker ikke bare på studievalg ukene før søknadsfristen)
- bruker humor og You-Tube-formatet for alt det er verdt (vi må engasjere for å skille oss ut i mengden av inntrykk).
- kan utvikles og vokse på sikt. Nye kull kommer til hvert år, og ungdommers vaner endres kontinuerlig. Vi må endre oss i takt med dem for å fortsatt være aktuelle.

Bli rørlegger 2018

Årets utgave av Bli rørlegger består derfor av en serie YouTubefilmer laget sammen med målgruppas favoritt- YouTubere (Randulle, Murdrocks og Herman Dahl) og to flotte, unge rørleggere (Eli Vintertun og Ingar Andre Lossius).
Filmene, med tilhørende bakomfiler, er skapt for å skape et engasjement. Humor står i høysetet, og selvom rørleggerfaget har god plass er det på ingen måte slik at vi viser et sannferdig bilde av arbeidshverdagen.

Det skal vi derimot gjøre på de nye nettsidene. Blirørlegger.no relanseres nemlig i ny drakt. Men korte, informative tekster som svarer på ungdommenes innspill fra innsiktsfasen. I første omgang begrenser vi oss til ren informasjon knytta til utdanning og arbeidshverdag.

I tiden fremover vil sidene utvides til å også inneholde små filmsnutter som viser alle mulighetene faget byr på - og eksempler på arbeidsoppgaver.

Det følger også med en omfattende sosiale medier-rigg, hvor vi knytter til oss kjente fjes fra YouTube-verdenen for å sikre god spredning av filmer og nettadresse.
Paralellt utvikler vi informasjon rettet mot foreldre ogskoleverk. Alt vi gjør skal måles og testes, slik at vi kan tilpasse og justere underveis.

Vi gleder oss til å lansere en helt ny kommunikasjonsform og håper målgruppa vil ta godt i mot det!