RorNorge

Innhold

Blandet mottagelse for vedtatte endringer

Endringene i sentral godkjenning er vedtatt. - Vi er svært fornøyd med at fagskoleutdanning anerkjennes i større grad, men tilsvarende skuffet over at mesterutdanning ikke er tilstrekkelig for tiltaksklasse 3, sier direktør for kompetanse og utvikling, Oddgeir Tobiassen.

Endringene i sentral godkjenning er vedtatt. - Vi er svært fornøyd med at fagskoleutdanning anerkjennes i større grad, men tilsvarende skuffet over at mesterutdanning ikke er tilstrekkelig for tiltaksklasse 3, sier direktør for kompetanse og utvikling, Oddgeir Tobiassen.

Les Rørentreprenørene Norges høringssvar her.

Les mer om de vedtatte endringene her.

Rørentreprenørene Norge leverte sitt høringssvar 13. september i år.
- I høringssvaret var vi tydelige på at foretak med faglig ledelse med fagskoleutdanning bør kunne få innvilget Sentral godkjenning innen flere funksjoner og i høyere tiltaksklasser enn tidligere, sier Tobiassen. - Dette var i tråd med myndighetenes forslag og er nå altså vedtatt.

- Samtidig er vi skuffet over at myndighetene ikke anerkjenner mesterutdanningen for utførelse i tiltaksklasse 3 på lik linje med fagskoleutdanningen. Rørentreprenørene Norge mener at en person med mesterutdanning har tilsvarende kompetanse som en fagskoleingeniør innenfor funksjonen Utførelse og vi finner det derfor naturlig at disse to utdanningsveier begge må kunne oppfylle kravene til utførelseskompetanse i Tiltaksklasse 3. Forutsatt 8 års praktisk erfaring. I vårt høringsinnspill til endring i sentral godkjenning ga vi klart uttrykk for dette.

- Når det gjelder sistnevnte er det vedtatt en overgangsordning frem til 1. juli 2020. Vi vet at dette har vært utsatt en gang tidligere, så vi er ikke overbevist om at siste ord er sagt i denne saken, avslutter Tobiassen.