Chr. M. Vestrheim kåret til årets lærebedrift 2018!

- Denne prisen deler jeg med alle som jobber i Vestrheim! Jeg er så stolt! jublet en svært fornøyd Thomas Jørs da prisen ble overrakt. Av de tre finalistene Bryne Rør AS, Olaf B. Terjesen AS og Chr. M. Vestrheim AS, var det altså sistnevnte som trakk det lengste strået. Bergensbedriften kan dermed smykke seg med å være historiens første vinner av Rørentreprenørene Norges fagopplæringspris!

- Denne prisen deler jeg med alle som jobber i Vestrheim! Jeg er så stolt! jublet en svært fornøyd Thomas Jørs da prisen ble overrakt. Av de tre finalistene Bryne Rør AS, Olaf B. Terjesen AS og Chr. M. Vestrheim AS, var det altså sistnevnte som trakk det lengste strået. Bergensbedriften kan dermed smykke seg med å være historiens første vinner av Rørentreprenørene Norges fagopplæringspris!

Les mer om kåringen her.

Se videopresentasjon av de tre finalistene her.

Rekrutteringsarbeid, formell utdanning og ansvaret for fagets fremtid er en av de viktigste oppgavene for Rørentreprenørene Norge.
- Våre rørleggerbedrifter gjør en fantastisk jobb med sine lærlinger over hele landet, innledet Tor Backe.  - Sammenlignet med resten av byggenæringen tør jeg påstå at vi ligger i fremste rekke!

- Som bransje er vi helt avhengig av at bedriftene tar inn lærlinger og sikrer bedriften og faget kvalifisert arbeidskraft i tiden som kommer. I bedriften skjer det i dag en viktig overføring av kunnskap fra erfarne svenner til lærlinger. Dette bidrar igjen til den nødvendige kompetanseheving som må til for at rørleggerfaget skal bestå og utvikle seg videre i et spennende og utfordrende marked.

Backe påpekte at alle de tre finalistene har utmerket seg og blitt fremhevet av sine opplæringskontorer som solide, dyktige lærebedrifter. Han benyttet anledningen til å gratulere dem alle tre.

Juryens begrunnelse

Juryen har bestått av Rørentreprenørene Norges styreleder Torkild Korsnes og nestleder Carsten S. Engh, sammen med Martin Andersen og Eli H. Eide fra administrasjonen. 
Torkild Korsnes presenterte juryens begrunnelse:

"Arbeidet med lærlinger er godt forankret i vinnerbedriftens toppledelse. Bedriften har de seneste årene hatt en uttalt satsning på lærlinger og rekruttering og de har lagt stor vekt på et godt læringsmiljø. Det organiseres fellessamlinger og legges til rette for en egen «opplæringsrunde» med lærlingene for at de de skal bli godt kjent med hverandre og bedriften.  

Lokalt opplæringskontor uttaler at bedriften er grunnleggende positiv til å ta inn elever fra skole på utplassering og er en bedrift som det er en fornøyelse å samarbeide med. De har skapt en intern opplæringskultur som er uendelig viktig for bedriften og som åpenbart er en medvirkende årsak til at de har lykkes så godt i NM for lærlinger!  

Således har vinneren deltatt i yrkes NM for rørleggere fire ganger. Tre ganger har den stukket av med seieren. Ansatte i bedriften har fortalt at dens lærlinger vet at det er mulig å gjøre det bra i faget siden de har lykkes så godt i NM. Slikt blir det flinke rørleggere av!   

Av bedriftens totalt 100 ansatte varierer antallet lærlinger mellom 16-26.  

Det blir også fremhevet at Chr. M. Vestrheim AS jobber meget variert og dekker hele fagets bredde – sanitær, varme, kjøling, sprinkler, medisinske gasser, VA, fjernvarme. Alt fra små serviceoppdrag til kompliserte helsebygg. Dette gir en god opplærlingsarena for lærlingene – man unngår for tidlig spesialisering og ensidig arbeid.  

Årets lærebedrift er også opptatt av mangfold og er så vidt juryen vet den første rørleggerbedrift i Norge som har et uttalt mål om at 20% av rørleggerne skal være kvinner.  

Alt i alt mener vi at vinnerbedriften er en god rollemodell for resten av rørbransjen og følgelig er god kandidat å sende videre som rørbransjens kandidat til NHOs opplæringspris."

Vi gratulerer alle hos Chr. M. Vestrheim AS med den gjeve prisen og håper de vil fortsette sitt gode arbeid med å utdanne fremtidens fagarbeidere!