RorNorge

Innhold

Klart for 5. kull!

Blimester har nylig avsluttet opptaket til sitt femte kull med mesterstudenter. Den nye kullet teller 50 studenter, og det er gledelig å melde at det blant disse er ni rørleggere. Den årlige Kvalitetsrapporten viser at skolen er over etableringskneika, og at studentene i hovedsak opplever undervisningsopplegget som godt.

Blimester har nylig avsluttet opptaket til sitt femte kull med mesterstudenter. Den nye kullet teller 50 studenter, og det er gledelig å melde at det blant disse er ni rørleggere. Den årlige Kvalitetsrapporten viser at skolen er over etableringskneika, og at studentene i hovedsak opplever undervisningsopplegget som godt.

Fra høsten 2016 er det tatt opp ett nytt kull hvert halvår, og Blimester har i dag drøyt 150 studenter i ulike faser av mesterutdanningen. Mesterutdanningen består av tre fagområder, og Blimester bruker tre semestre, altså ett og et halvt år, på å gjennomføre hele utdanningen. Med bestått vitnemål kan man søke mesterbrev fra Mesterbrevnemnda.

For å sikre kvaliteten på mesterutdanningen, har Blimester gjennomført en spørreundersøkelse blant tidligere og eksisterende studenter. Resultatene og innspillene fra undersøkelsen gir nyttig informasjon om hvordan utdanningen bør legges opp og gjennomføres for at flest mulig skal kunne nå sine mål med mesterutdanningen. Selv om det fortsatt er en del å gjøre med utdanningstilbudet før vi kan si oss helt fornøyd, forteller undersøkelsen at studentene i all hovedsak er godt fornøyd så langt med Blimester.

Fra neste år regnes etableringsfasen som over og Blimester.com går inn i en mer normal driftfase.

Rørentreprenørene Norges fagsjef, Martin Andersen, er tilknyttet utdanningen som veileder og sensor.

Les mer om Blimester.com her.