Næringslivets perspektivmelding 2018

Næringslivets perspektivmelding ser på hvordan Norge vil utvikle seg i tiårene frem mot 2050. Flere av utviklingstrekkene vi står overfor er bekymringsfulle. Bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn med flest mulig i arbeid. Her kan du laste ned rapporten.

Næringslivets perspektivmelding ser på hvordan Norge vil utvikle seg i tiårene frem mot 2050. Flere av utviklingstrekkene vi står overfor er bekymringsfulle. Bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn med flest mulig i arbeid. Her kan du laste ned rapporten.

 Last ned rapporten her.

Fakta om Næringslivets perspektivmelding

  • tar for seg hvordan Norge vil se ut frem mot 2050, på bakgrunn av en rekke internasjonale megatrender og utviklingstrekk.
  • fremtidsperspektivet er sett fra norske bedrifter – fordi bedriftenes fremgang og vekst er avgjørende for at vi skal opprettholde et godt velferdssamfunn, med flest mulig i arbeid.
  • migrasjon, demografi og geopolitiske spenninger er noen av temaene som drøftes.

For å utvikle en god norsk nærings- og arbeidslivspolitikk må vi ta inn over oss hvor Norge står i dag, og hvilke globale og nasjonale utviklingstrekk som vil påvirke oss fremover. Rapporten er utarbeidet av NHOs fagfolk og diskuterer spørsmål som:

  • Hvordan vil Norge utvikle seg i tiårene frem mot 2050?
  • Hvordan kan vi fortsette å utnytte de naturgitte fortrinnene vi har?
  • Hvordan kan vi sikre en konkurransedyktig posisjon i en stadig tøffere internasjonal hverdag?
  • Hvordan kan vi utnytte den unike kompetansen petroleumsindustrien har gitt oss til fremtidig verdiskaping i et lavkarbonsamfunn?
  • Hvilken rolle kan og skal bedriftene ta for å realisere de mulighetene vi har?

Les mer om Næringslivets perspektivmelding her.