RorNorge

Innhold

Solid start for Bli rørlegger!

6 uker fra kampanjestart kan vi notere oss mer enn 370 000 visninger av de 6 Youtube-episodene, og en formidabel økning besøkende til nettsidene. - En meget lovende start, sier prosjektleder Tirill Ilebekk Hansen i Rørentreprenørene Norge. Planleggingen av 2019 er allerede i gang.

6 uker fra kampanjestart kan vi notere oss mer enn 370 000 visninger av de 6 Youtube-episodene, og en formidabel økning besøkende til nettsidene. - En meget lovende start, sier prosjektleder Tirill Ilebekk Hansen i Rørentreprenørene Norge. Planleggingen av 2019 er allerede i gang.

Les mer om rekrutteringsprosjektet Bli rørlegger her.

Har du ikke sett filmene? Sjekk ut vår YouTube-kanal her.

Her kan du lese og laste ned rekrutteringsbrosjyren.

Besøk Blirørlegger.no

Gjennom 6 episoder har YouTube-profilene Murdrocks, Herman Dahl og Randulle testet ut mer eller mindre vellykkede rørinstallasjoner. Godt hjulpet av rørleggerne Eli Vintertun og Ingar Lossius.

Målet? Å synliggjøre rørleggerfaget som et attraktivt yrkesvalg for ungdom i ferd med å velge studievei.

- Utgangspunktet vårt var at vi ønsket å synliggjøre rørleggerfaget for ungdommer vi ellers ikke hadde nådd ut til, sier Ilebekk Hansen, og legger til: - Vi forventer selvsagt ikke at dette skal føre til en eksplosjon i antall søkere 1. mars, men vi har sådd et frø - og sagt fra at hei, vi finnes og vi er mer enn du tror!

6400 besøkende har funnet veien til de nyoppussede nettsidene Blirørlegger.no. Det er en formidabel økning fra de i underkant av 500 besøkende sidene hadde samme periode i fjor.

- Siden det kun er de spesielt interesserte som tar seg bryet med å lete opp nettsiden etter å ha sett filmene, gir dette en god indikasjon på at vi har trigget målgruppas nysgjerrighet.

Neste fase

Høsten 2018 regnes som første fase i det som skal være et langsiktig prosjekt. Her har det handlet om å få på plass en god grunnmur som kan bygges på og utvides med tiden.

I tiden frem mot søknadsfristen 1. mars 2019 prioriteres innhold til nettsidene. - Vi ønsker blant annet å lage en liten film som på ungdommens vis illustrerer alt rørleggerfaget innebærer. Vi vet fra innsiktsfasen at svært mange 15-åringer tror rørleggeren kun staker opp tette rør og pusser opp bad. Så nå handler det om å vise dem alt det andre vi faktisk driver med i denne bransjen, sier Ilebekk Hansen.

Vil gjøre det enklere for skolene

Med over 160 fag å velge blant sier det seg selv at skolen ikke har kapasitet til å gå i dybden når elevene skal informeres om studievalg. For å gjøre det enklere for rådgiverne jobbes det nå med å sette sammen en presentasjon av faget som sammen med digitale brosjyrer skal distribueres til alle landets ungdomsskoler.

- Hvis vi ønsker at flere ungdommer skal velge oss, må vi gjøre det så enkelt som mulig for dem å få tak i relevant og oppdatert informasjon om rørleggerfaget, sier Ilebekk Hansen. - Med Bli rørlegger lykkes vi i å nå dem på nye og uventede måter.