RorNorge

Innhold

Sier nei til utleiebedrifter som lærebedrifter

BNL har blitt kjent med at bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft har søkt om å bli lærebedrifter. I et brev sendt Kunnskapsdepartementet 11.12.18 skriver BNL på vegne av hele byggenæringen at dette vil være i strid med Opplæringsloven og svært uheldig for fremtidig rekruttering til næringen. BNL ber samtidig om et møte med Statsråden for å diskutere saken.

BNL har blitt kjent med at bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft har søkt om å bli lærebedrifter. I et brev sendt Kunnskapsdepartementet 11.12.18 skriver BNL på vegne av hele byggenæringen at dette vil være i strid med Opplæringsloven og svært uheldig for fremtidig rekruttering til næringen. BNL ber samtidig om et møte med Statsråden for å diskutere saken.

Her kan du lese brevet i sin helhet.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har blitt kjent med at bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft (utleiebedrifter) har søkt om å bli lærebedrifter.
Spesielt er BNL blitt gjort oppmerksom på at Utdanningsetaten i Oslo kommune har mottatt en slik søknad.

En utleiebedrift har et annet formål enn en produksjonsbedrift. Utleiebedriftens formål er å leie ut arbeidskraft til produksjonsbedrifter. Det vil etter BNLs oppfatning skade rekrutteringen til bygg- og anleggsnæringen dersom utdanning og opplæring blir gjenstand for utleie som et nytt kommersielt forretningsområde hvor bedriftene i offentlige kontrakter kan kjøpe seg ut av kravet om en eller flere lærlinger i oppdraget. Det vil heller ikke bli flere lærlinger og fagfolk i næringen dersom bedriftene leier inn lærlinger i kontraktsperioden og sender dem tilbake til utleiebedriften etter ent oppdrag.

Dette er ikke i tråd med intensjonene i opplæringsloven og heller ikke i forskrift om lærlinger i offentlige oppdrag.

BNL ber derfor på vegne av en samlet næring om et møte med statsråd Jan Tore Sanner for at departementet skal kunne klargjøre for Fylkeskommunene og yrkesopplæringsnemndene om at utleiebedrifter ikke kan leie ut lærlinger til produksjonsbedrifter, for på denne måten å oppfylle kravene om lærlinger i offentlige kontrakter.