Endringer i byggesaksforskriften

Rørentreprenørene Norge har mottatt høringsforslag til endringer i byggesaksforskriften. - Vi er glade for at myndighetene nå foreslår at foretak med faglig ledelse med fagskoleutdanning vil kunne få innvilget Sentral godkjenning innen flere funksjoner og i høyere tiltaksklasser enn tidligere. Dette er i tråd med våre innspill gitt i samarbeid med BNL, og støtter opp om innholdet i den nye fagskoleloven, sier Oddgeir Tobiassen, direktør for kompetanse og utvikling.

Her kan du lese hele høringssaken.

- I våre innspill har vi også gitt uttrykk for at foretak med faglig ledelse med mesterutdanning må anerkjennes - og kunne få innvilget - utførelse i tiltaksklasse 3 på lik linje med fagskoleutdanningen. Dette vil vi selvsagt også ta med i vårt høringsinnspill som har frist 15. september 2018.

Her kan du lese rapporten fra bygge- og anleggsnærings ekspertutvalg hvor Rørentreprenørene Norge er representert: Kvalifikasjoner for ansvarlige foretak.

Om høringsforslaget

Departementet foreslår endringer i byggesaksforskriften som har til hensikt å løse noen av utfordringene næringen har vært opptatt av, deriblant anerkjenning av praksis opparbeidet forut for formell utdanning, synliggjøring av kvalifikasjoner samt enkelte forhold knyttet til seriøsitet. De viktigste forslagene i høringsnotatet er:

1.     Tydeliggjøring av at faglig ledelse må være fast ansatt.
2.     Utvidelse av antall utdanningsnivåer – større anerkjennelse av fagskoleutdanning.
3.     Godkjenning av praksis opparbeidet før formell utdanning.
4.     Mulighet for å synliggjøre utførelseskompetanse i foretaket.
5.     Utvidet plikt til å avslå søknad om Sentral godkjenning og til å trekke tilbake Sentral godkjenning.
6.     Presisering av kravet til registreringsplikt.