RorNorge

Innhold

Marianne W. Røiseland fra Rørentreprenørene Norge og Snorre Barking fra Assemblin under høringen i Næringskomiteen tirsdag 14. mai.

Marianne W. Røiseland fra Rørentreprenørene Norge og Snorre Barking fra Assemblin under høringen i Næringskomiteen tirsdag 14. mai.

Kontraktene må ikke være så store at de i praksis stenger ute lokale selskaper, og i stedet går til utenlandske selskaper uten ansatte håndverkere og lærlinger.

Dette la Rørentreprenørene Norge vekt på under gårsdagens høring for Næringskomiteen på Stortinget om offentlige anskaffelser.

Størrelsen hindrer

Administrerende direktør Marianne W. Røiseland sa at Rørentreprenørene Norge generelt er fornøyd med hovedtrekkene i stortingsmeldingen, men understreker at det er viktig at reglene etterleves og at de er håndterbare og mulig å forholde seg til. Så framholdt hun at kontraktstørrelsene ikke må være for store.

– Selv de største bedriftene i Norge blir små i den internasjonale konkurransen, og mange vegrer seg da for å gå inn i store, offentlige prosjekter, påpekte hun.

Røiseland fikk støtte av prosjektsjef Snorre Barking i Assemblin. Han sa at det ikke er mange norske rørentreprenører som har mulighet til å påta seg prosjekter til over 200–300 millioner kroner. Man har ikke stor nok arbeidskapasitet til å påta seg slike oppdrag alene.

– Vi trakk oss fra livsvitenskapseneteret i Oslo på grunn av risiko, både størrelse og kontraktsformular. Det endte med at en aktør som ikke har en eneste håndverker ansatt, og ikke én lærling, fikk oppdraget, fortalte Barking.

Se til vest

I Stavanger bygges det nytt sykehus. Røiseland påpekte at der splittet det offentlige anbudet i over 80 kontrakter, slik at også lokalt næringsliv kunne gi tilbud. Hun har ett råd til politikerne:

– Se vest, gjør som Stavanger!

Her kan du lese stortingsmeldingen om offentlige innkjøp.

Næringskomiteen skal etter planen avgi sin innstilling 4. juni og saken skal behandles i Stortinget 14. juni.