Rørentreprenørene satser på Ingeborg

Skjermdump av hjemmeside til Ingeborg-nettverket.

Skjermdump av hjemmeside til Ingeborg-nettverket.

Rørentreprenørene Norge vil være en pådriver for bedre kjønnsbalanse i bransjen og har nå formalisert samarbeidet med Ingeborg-nettverket.

I underkant av to prosent av fagarbeiderne i rørbransjen er kvinner. Tar man med alle stillinger, er fortsatt mer enn 92 prosent menn. Ingeborg-nettverket er et forum som arbeider med denne utfordringen, blant annet gjennom erfaringsutveksling, kompetanseheving og felles møteplasser for inspirasjon og motivasjon.

Ingeborg-nettverket drives på frivillig basis av kvinner i bransjen. Fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge er stifter og leder av nettverket.

Felles mål

Rørentreprenørene Norge er også opptatt av kjønnsbalansen. Enkelt sagt kan vi ikke nøye oss med å rekruttere fra halvparten av befolkningen når konkurransen om flinke fagfolk blir stadig sterkere. Styret hadde på sitt siste møte dette som et eget punkt.

– For resten av 2019 avsettes inntil ¼ årsverk for arbeidet med rekruttering av kvinner til bransjen, der deler av arbeidet faller inn under Ingeborg-nettverket, besluttet styret.

I tillegg til arbeidsinnsatsen, vil Rørentreprenørene Norge bidra med noe pengestøtte som strategisk partner med Ingeborg-nettverket. Videre ser styret for seg at Rørentreprenørene Norges rolle inkluderer:

  • Bidra til bredere rekruttering til bransjen.
  • Løfte fram og ivareta kvinner som allerede jobber i bransjen.
  • Hjelpe medlemsbedrifter med tilrettelegging for bredere rekruttering.
  • Delta på konferanser der dette er tema.

Her finner du hjemmesidene til Ingeborg-nettverket.