RorNorge

Innhold

– Miljøfyrtårn er HMS satt i system

Verneombud og administrasjonssekretær Anne Lise Ihle og advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge har samarbeidet om å miljøfyrtårnsertifisere Rørentreprenørene Norge.

Verneombud og administrasjonssekretær Anne Lise Ihle og advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge har samarbeidet om å miljøfyrtårnsertifisere Rørentreprenørene Norge.

Rørentreprenørene Norge er som første bransjeorganisasjon i BNL miljøsertifisert. Det er vi stolte av!

– Det gjeve diplomet viser at vi forplikter oss til å utføre og ivareta HMS kontinuerlig. Vi må også avlegge klima- og miljørapport i april hvert år. Denne vil vise hvor miljøvennlig organisasjonen er, sier verneombud og administrasjonssekretær Anne Lise Ihle i Rørentreprenørene Norge.

Sammen med RørNorges advokat Trond Martinussen har hun kartlagt rutinene på arbeidsplassen og plassert dem i miljøfyrtårnsytemet. Sjekklister og dokumentering skal gjøre fremtidens vaner og rutiner gode og grønne.

– Vi skal være bevisste på valg av leverandører og innkjøp, sortering av avfall og energibruk, og jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig for å være en miljøvennlig bedrift. Dette er ett av de bidragene vi gjør for å skape en grønnere fremtid, sier Anne Lise.

Godt for klimaet og kollegaene

I tillegg til å ha oversikt over og kontroll på miljøvernsgehalten i organisasjonen, er rutiner for å sikre trivsel og et godt arbeidsmiljø bakt inn i opplegget.

– Det blir obligatoriske vernerunder og gjennomgang med de ansatte to ganger i året. Vi gjør mye av dette fra før, men når det blir satt i system og vi kan måle fremgangen, er det enklere å ha oversikt og kontroll, sier Anne Lise.

Som verneombud har hun ansvar for at HMS-oppgavene og miljøtiltakene utføres.

I Oslo blir vanligvis miljøfyrtårndiplomene utdelt to ganger i året av bymilløetaten i Oslo rådhus. Som de fleste andre arrangementer med mange mennesker samlet på ett sted i år, er dette avlyst – men etaten planlegger å markere alle som er miljøfyrtårnsertifiserte i 2020 i rådhuset i desember.

Godkjent av EU

Miljøfyrtårn er den første nasjonale miljøsertifiseringsordningen som er blitt godkjent av EU.
Sertifiserte bedrifter er populære i markedet, og blir ofte prioritert i anbudsrunder.

Vi anbefaler alle våre medlemsbedrifter å bli miljøfyrtårnsertifisert, og ser med glede at mange allerede har blitt det. Vi tilbyr sertfiseringswebinar fra og med 7. oktober. Det går i fire moduler over fire samlinger ut måneden, og du hjelpes gjennom prosessen av vår miljøfyrtårnkonsulent Rune Drægni.

Les mer om webinaret Miljøfyrtårn på 1-2-3 her.

Du kan også melde deg på via linken.