RorNorge

Innhold

1 – 0, kampen er ikke over

Marianne Wætnes Røiseland, adm. direktør i Rørentreprenørene Norge.

Det skal være greit å jobbe for det offentlige, og oppgavene skal kunne løses lokalt. Det er intensjonen i regjeringens nye kjøreregler for kontrakter. De er ikke til å misforstå, - men de kan alltid tolkes.

– Selv de største bedriftene i Norge blir små i den internasjonale konkurransen, og mange vegrer seg da for å gå inn i store, offentlige prosjekter, påpekte vi i Rørentreprenørene da vi møtte på høring på Stortinget for halvannet år siden om offentlige anskaffelser.

Det er mange offentlige byggeprosjekter utenlandske bedrifter har fått større glede av, enn norske bedrifter. Ofte er det fordi bedrifter i Norge ikke en gang fikk anledning til å legge inn tilbudet. Kontraktene var altfor stor. "Megakontraktene" gjør selv store selskaper sårbare. De binder opp penger og arbeidskraft for lange perioder.  De nye kjørereglene kan sette en stopper for det. Hvis de følges.

Sterke krefter argumenterer imot oppdeling av kontrakter. De mener oppdeling motvirker innovasjon, bærekrafthensyn og er samfunnsøkonomiske ulønnsomme. Kjørereglene fra Næringsministeren er mulig å tolke. Den offentlige byggherren skal alltid vurdere å dele opp kontraktene, og begrunne hvis de ikke deles opp. I vurderingen ligger det et skjønn. Derfor er det viktig at de tekniske entreprenørene ruster seg med gode argumenter for oppdeling. Det finnes mange gode argumenter for å skille ut den tekniske delen av bygget i egne entrepriser.

I et regnestykke handler det alltid om hvilke tall en velger å legge inn. I det regnestykket mener vi en må telle arbeidsplasser, kompetanse og kunnskap lokalt. For samfunnet har det stor verdi at det finnes ulike typer jobber, til ulike mennesker. Og det har en stor verdi at bedrifter små som store, har overskudd nok til å endre og innovere. Det er ikke alltid størrelsen på bedriftene som avgjør innovasjonskraft og omstillingsevne, viktigere er det at det er sunn konkurranse der det er mulig å tjene penger. I det bildet må du ha tilgang på jobb.

Det er ikke småpenger staten – fellesskapet Norge – hvert år bruker for å handle offentlige varer og tjenester. 500 milliarder norske kroner er ufattelig mye. Det kan gi arbeid og aktivitet mange, mange steder til mange bedrifter. Ikke alle kontraktene må gå til bedrifter i Norge, men de må alltid kunne konkurrere om oppdragene, og det gjelder ikke bare på de store kontraktene. Også mindre kontrakter må det være ryddig og grei konkurranse om. Men det er en annen sak, selv om vi kan håpe at gode kjøreregler på de store anskaffelsene også smitter over på mindre anskaffelser.

Det er mange eksempler på gode byggeprosjekter med stor andel norsk, lokal arbeidskraft der både lærlinger og faglærte har gode arbeidsforhold. Dessverre er det også mange eksempler på det motsatte. Vi tror gode kjøreregler kan bidra til enda flere suksesshistorier, bedre bygg, en mer innovativ og grønn bransje - og byggeprosesser med mindre krangel.