RorNorge

Innhold

Ba klimaministeren prioritere ENØK

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i nettmøte med 22 organisasjoner.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i nettmøte med 22 organisasjoner.

Representanter fra 22 organisasjoner møtte klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og ba om penger for å vedlikeholde og oppgradere boliger slik at boligene blir mer klimavennlige.

Budskapet fra organisasjonene var tydelig: Vi må også bruke dagens energi på en mer effektiv måte. Vi må sløse mindre og velge løsninger som sparer energi og er mer effektive. Det handler om mer bruk av varmepumpe, vannbåren varme og solenergi.

Møtet ble holdt torsdag 1. oktober 2020.

Grønn gjenoppbygging

Norge kommer til å trenge mye mer ren energi i årene som kommer. For det første skal vi bruke mindre fossile brennstoff, som olje og gass, for det andre skal større transport, bygg og anlegg bli elektriske. 

I tillegg til å bruke flere energikilder, må vi bruke energien smartere slik at den varer lengre.

– Vi må ha sørge for grønn gjenoppbygging etter korona, sa næringspolitiskdirektør Tore Strandskog fra NELFO. Ha ba om et sterkere fokus på byggenæringen da han åpnet møtet med ministeren.

Bred gruppe

Gruppen som møtte ministeren og som sammen har bedt om at det settes av penger til oppgradering av bygg, spenner seg fra Bellona og Naturvernforbundet til flere organisasjoner i NHO, Huseiere, boligbyggelag, solenergi- og varmepumpeforeninger.

– Det er en styrke når organisasjoner med såpass ulikt ståsted kan gå sammen, sier Eli Heyerdahl Eide, fagsjef i Rørentreprenørene Norge. Hun deltok også i møtet.

Organisasjonene er ikke nødvendigvis helt enig om hvilke konkrete løsninger som vil gi byggene best klimaprofil, men alle ber om at ENØK-tiltak prioriteres. Penger virker som et verktøy til å endre adferd. Slik pengestøtte har ført til at mange kjører el-bil, kan støtte til vannbårenvarme, varmepumpe og solanlegg gjøre bygg grønnere.