RorNorge

Innhold

Betaling for befaringer hos kunder?

Bilde av advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge

Advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge.

Ofte vil forbrukere ha behov for å få vurdert av en rørlegger om en reparasjon overhodet lar seg gjennomføre, eventuelt om det vil bli veldig kostbart å reparere. Kanskje kan det være "billigere" å rive og bygge opp på nytt enn å reparere noe som er gammelt og utgått på dato.

– Når rørleggeren møter opp hos forbrukeren og undersøker og gir pris på reparasjon uten at det blir inngått avtale om oppdrag, kan det bli spørsmål om rørleggeren kan kreve betalt for selve oppmøte, reisetid/utlegg kjøring og undersøkelse, sier advokat Trond Martinussen i RørNorge.

Også når det blir inngått avtale om reparasjon, må rørlegger vurdere om betaling for selve undersøkelsen skal inngå i prisen for oppdraget.

Forundersøkelse-betaling må avtales på forhånd

– I lov om håndverkertjenester § 34 er utgangspunktet og regelen at forbruker kun skal betale for forundersøkelse dersom dette er opplyst eller tatt forbehold om på forhånd, sier Martinussen.

Det er derfor viktig å presisere dette overfor en mulig forbrukerkunde, skriftlig (sms/epost), så det ikke blir diskusjonstema etterpå.

Regelen gjelder imidlertid kun hvor det er tale om forundersøkelser som ikke inngår som del av et avtalt oppdrag. En undersøkelse som skjer i forbindelse med utføring av oppdraget hvor det er avtalt regningsarbeid vil kunden måtte betale for uansett dersom dette inngår i oppdragets prisvilkår.

– Selv om det er tale om relativt små beløp i forhold til utførte forundersøkelser vil det over tid være inntekter som man bør ha et bevisst forhold til – få betalt eller ikke få betalt, sier Martinussen, og legger til:

– Når rørleggeren undersøker og vurderer mulig reparasjon/utskifting handler det om fagkompetanse og prising av egen kunnskap og erfaring. Da er det kanskje ikke unaturlig at man tar seg betalt for dette. Dette må vurderes opp mot mulighetene for å få oppdraget fra kunden.