RorNorge

Innhold

Betaling og purringer - gode rutiner

Illustrasjonsbilde av en person som skriver på blokk. Det ligger en kalkulator på bordet.

Gode fakturerings- og purrerutiner vil over tid motvirke tid på fordringer - også for små beløp.

Jusskommentar av advokat Trond Martinussen i Rørentreprenørene Norge

For små og mellomstore rørleggerfirmaer er det viktig å ha gode fakturerings- og purrerutiner, særlig i servicemarkedet med mange forbrukerkunder og små/middels store oppdrag. Over tid vil gode rutiner motvirke tap på fordringer også for små beløp, som man ofte ikke ser seg tjent med å inndrive i forhold til tidsbruk og utgifter.

Her kan det være verdt å vurdere ulike alternativer:

 • Factoring gir sikker betaling og stabil likviditet, (panteloven § 4-10)
 • Salgspant (panteloven § 3-14, flg), betinges skriftlig i pristilbud eller ved avtaleinngåelse og før varer/produkter leveres kunden, for sent å varsle ved fakturering, men bortfall ved bearbeiding/inkorporering
 • Forskuddsbetaling/a konto på større oppdrag, og særlig hvor det er tale om innkjøp av dyre produkter/materialer
 • Fast avtale med inkassoselskap/advokat for rask oppfølging 
 • Varsel om stans av egne arbeider hvor betalingsmislighold 

Noen generelle regler:

 • Inngå skriftlige avtaler, bruk Byggeblanketter 3501/3502 hvor de er aktuelle
 • Få kundens skriftlige bekreftelse på kostbare endringer, tilleggsbestillinger (e-post/sms)
 • Tvil om innhold av avtale tolkes imot rørleggerfirmaet som den profesjonelle part
 • Jo raskere kunden får faktura etter avsluttet oppdrag jo oftere blir den betalt uten innsigelser
 • Store utestående beløp overfor kunden kan gi kunden et fortrinn i en diskusjon/forhandling om oppgjør/betaling, og regelen at "Cash is King" gjelder også i rørleggerbransjen
 • Betalingsmislighold utløser krav på forsinkelsesrenter (pt 8,00 %)
 • God likviditet handler om god kontantstrøm og tett oppfølging hvor kunder ikke betaler pr forfall, ofte kan en telefon til kunden være effektiv tidsbruk

Pengekrav foreldes som hovedregel etter 3 år og hvor diskusjoner/forliksforhandlinger drar ut i tid gjelder det å sikre eget krav mot foreldelse ved å ta rettslige skritt, normalt ved uttak av forliksklage for Forliksrådet.