Bli lærebedrift!

Kampanjebilde i Læreplassjegerkampanjen. Illustrasjon av en mann med håv.

2. juni startet jakten på enda flere lærebedrifter med den landsomfattende kampanjen "Læreplassjeger 2021".

– Aldri før har flere villet bli rørlegger! Selv om rørbransjen uteksaminerer 700 rørleggere i året trenger rørleggerbedriftene enda flere fagarbeidere. Løsningen på å få tak i flere rørleggere er å skaffe flere lærebedrifter eller øke andelen lærlinger i de bedriftene som allerede er lærebedrifter. Ikke alle som vil bli rørlegger som får læreplass, det gjelder både for voksenlærlinger og de som kommer fra videregående skole. Det er fordi bedriftene er opptatt av å ha høyest mulig kvalitet på sine lærlinger - til tross for dette øker søkertallene. Kampen fremover handler altså om å få bedriftene til å ta inn flest mulig av de best kvalifiserte lærlingene, sier fagsjef Eli Heyerdahl Eide i Rørentreprenørene Norge.

I fjor var vi redd for at koronapandemien skulle medføre økonomiske nedgangsperioder – som på 80-tallet, og i forbindelse med finanskrisen. Men det viser seg at spådommene ikke slo til som fryktet, selv om mange virkelig har fått kjenne på ansvaret med å drive en bedrift.

– Til tross for stor usikkerhet ble inntaket av lærlinger i fjor omtrent som året før, det viser at rørbransjen spiller godt på lag med opplæringskontorene og oss som bransjeforening når det gjelder å dimensjonere utdanningskapasitet. Jeg tror erfaringen mange i bransjen hadde med f.eks finanskrisen i 2008/2009 har gjort at dørene har vært åpne for lærlinger til vårt fag. Det står det virkelig respekt av, sier Eide.

Ett av de tryggeste fagene å ha lærling i

– De som allerede er lærebedrifter kan det å håndtere lærlinger, men for å møte etterspørselen håper vi de klarer å finne rom for å skvise inn en lærling til. Det er mange voksne som banker på døra til bransjen vår, kanskje spesielt nå som mange har mistet jobben under korona, sier fagsjefen.

Når man er med i et av våre opplæringskontor får man god hjelp til all oppfølging og fagteori underveis i læretiden, også i et voksenløp – attpåtil med alle utgifter dekket av lærlingetilskuddet!

– Det er viktig at også de bedriftene som ikke har hatt lærling før, kommer på banen og bidrar til at vi får nok rørleggere i Norge i årene som kommer, sier fagsjefen, og legger til:

– Vi i rørbransjen er heldige som har bransjedrevne opplæringskontor i hele landet, som ivaretar opplæringen sammen med lærebedriftene. Det sikrer høyere faglig kvalitet på rørleggerne og gjør rørleggerfaget til ett av de tryggeste å ha lærling i!

Les mer om Læreplassjeger-kampanjen på Worldskills sider!

Gratis omskolering av voksne

Tall fra RørNorges opplæringskontorer viser at omtrent halvparten av lærlingene i rørbransjen ikke har gått vg2 KEM/Rør. De kommer enten inn i faget fra vg1 eller som voksne lærlinger som vil omskolere seg.

– I et rekrutteringsperspektiv er de voksne lærlingene veldig attraktive, de kommer "ferdig oppdratt" med gode norskkunnskaper, god evne til å tilegne seg ny kunnskap og høy motivasjon, sier Eide, som selv har drevet med oppfølging av lærlinger i 13 år.

– Flertallet av kvalifiserte voksne får læreplass i rørbransjen. Bruken av hjelpearbeidere har i stor grad falt ut til fordel for lærekontrakt. Det tar jeg som et tegn på at kvalitet og utvelgelse får stadig med fokus.

Omfattende samarbeidsprosjekt

Worldskills, fylkeskommunene, opplæringskontorer, skoler og en rekke organisasjoner står bak Læreplassjeger-kampanjen. Læreplassjegere over hele landet vil jobbe for å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser. Kampanjen vil pågå gjennom sommeren og godt utpå høsten.

Tusenvis av lærebedrifter over hele landet vil få tilsendt rekrutteringsbrosjyre og bli kontaktet av læreplassjegere. Det er laget felles materiell som kan brukes fritt av alle som vil ta del i kampanjen.