RorNorge

Innhold

Enighet om oppgjøret

Resultatet av uravstemningen ble fredag klart. Dermed er årets sentrale lønnsoppgjør i havn. Nå gjenstår de lokale forhandlingene.

– Jeg er fornøyd med at vi klarte å bli enig om et moderat oppgjør, selv om vårt utgangspunkt var et null-oppgjør, sier Thomas Jørs. 
 
Han er til vanlig daglig leder i Chr. M. Vestrheim AS, men var under lønnsforhandlingene tidligere i høst Rørentreprenørenes talsmann i lønnsforhandlingen som medlem i tariffutvalget for byggfag. 
 
På den økonomiske siden er det gitt et generelt tillegg på 50 øre i timen, og oppgjøret er innenfor rammen av frontfagene.  
 
– Det var tre stolper som ikke handlet om lønn: separate garderober, seriøsitet og veien videre med akkordtariffen. Akkordtariff og seriøsitet man vi jobbe med jevnt og trutt, men separate garderober ble håndtert med en gang - og jeg synes vi kom frem til en god løsning, sier Jørs.
 
Det skal være separate dame- og herregarderober og toalett med egen inngang. På rigg med 10 ansatte eller mindre kan kjønnsdelte garderober og toalett sløyfes etter avtale med bedriftstillitsvalgte, når det ikke er behov for en slik løsning.
 
– Vi må ha mulighet til å være litt fleksible. Det er vanskelig å ha respekt for og overholde noe som er helt ufleksibelt. I Vestrheim har vi mange kvinnelige ansatte, så vi kan leve godt med hvordan dette ble løst. De er garantert egne skifterom når de er på jobb og det er vi glad for, sier Jørs.