RorNorge

Innhold

Er du forberedt hvis en av dine ansatte blir utsatt for en ulykke?

to menn i dress med arbeidshjelm sitter på en bjelke med Oslo i bakgrunnen og titter på en mobiltelefon.

En ulykke kommer brått og rammer i tillegg til den ansatte også bedriften og de pårørende. Som arbeidsgiver stilles det forventninger til at du vil håndtere saken profesjonelt.

– Ofte er man selv like mye i villrede som skadelidte og pårørende, og det er lett å bli usikker på hvem man skal ringe. Hva sier jeg til de pårørende eller i verste fall etterlatte? Hvilke konsekvenser kan ulykken medføre? Hovedfokus er å bistå den skadelidte så godt som mulig, men i en mindre virksomheter ønsker mange at de hadde hjelp til dette, sier daglig leder Håvard Hellum i Matrix Insurance.

Forsikringsselskapet kan i visse tilfeller bistå hvis bedriften har tegnet de riktige forsikringene. Yrkesskadeforsikringen som mange av medlemmene i Rørentreprenørene har kjøpt, gir heldigvis bistand til arbeidsgiveren slik tilfellet nedenfor bekrefter.

Så galt kan det gå

I 2017 mistet en 39 år gammel midlertidig ansatt produksjonsarbeider fra Øst-Europa en arm etter at den kom inn i en maskin. Han arbeidet ved et bearbeidingsanlegg - bare en uke etter at han ankom Norge.

Medisinske rådgivere for Matrix' servicetelefon fastslo raskt at den skadelidte mannen ikke hadde noe personlig nettverk å støtte seg til, eller en fastlege som kunne ta seg av ham etter at han ble utskrevet fra sykehus.

I denne prekære fasen, var det tydelig at det var nødvendig å gripe inn for å kunne oppnå en mest mulig fullstendig bedring. Det var også spørsmål om kompensasjon.

Hjelpen kom – fra Matrix

– Servicetelefonens medarbeidere innså at han fant det vanskelig å tilpasse seg livet etter operasjonen, både fysisk og mentalt. Aktiviteter som de fleste av oss tar for gitt – som å klippe fingerneglene – ga ham betydelig besvær. Videre hjelp var opplagt nødvendig, sier Håvard Hellum.

Ved hjelp av arbeidsgiverens forsikring fikk han dermed en skadebehandler som arbeidet tett sammen med advokater og ordnet med vurdering, pleie og etterbehandling.

– Det ble etablert ordninger for fysikalsk terapi to ganger i uken så snart han kom hjem. Takket være hurtig og grundig inngripen fra det medisinske teamet, er denne personen i gradvis bedring og på vei til å reintegreres i arbeidslivet, sier Hellum.

I dag har han mottatt støtte til språkopplæring, hatt en arbeidsvurdering og hjelp til å søke etter et egnet bosted. Han arbeider tre timer om dagen på en skole og hans personlige liv er i bedring. Han får behandling fra sykehuset mot smerter, samt terapi for å forbedre funksjonsdyktigheten for armprotesen.

Unik forsikringsordning

– Matrix’ yrkesskadeforsikring er unik og så langt vi kjenner til er, det ingen andre selskaper som tilbyr samme tjeneste til skadelidte, sier Hellum.

Dessverre er det ikke uvanlig at en skadelidt må vente lenge på å bli behandlet, samt tilvenne seg at livet er snudd på hodet.

– Vår ASP-ordning, som står for Aktivt Skadereduserende Program, er en økonomisk god løsning for arbeidsgiver, fordi ordningen kan bety at en ansatt raskere kommer tilbake på jobb og ikke ender opp i en eviglang helsekø - og kanskje senere ender opp som 100% ufør, sier Hellum.

Forsikring handler som kjent ikke bare om pris, men hvor god forsikringen er når ulykken først er ute. Med ASP er det godt å vite at man er forsikret gjennom RørNorges forsikringspartner Matrix, som har hatt avtale med RørNorge siden 1992.

Matrix Insurance

Rørentreprenørene Norge har hatt avtale med Matrix Insurance siden 1992. Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.

Ta kontakt med Daniel Bakketeig i RørNorgeForsikring (Matrix Insurance):
Mobil: +47 95 83 60 69
E-post: daniel@matrixinsurance.no