RorNorge

Innhold

Illustrasjon: David Keeping for VEA - Norges grønne fagskole

Illustrasjon: David Keeping for VEA - Norges grønne fagskole

Gjenbruk av spillvann og overvann blir en av nøkkeloppgavene til fremtidens rørleggere. Vi er ikke garantert utømmelige kilder med drikkevann i fremtiden.

– I Norge tar vi det som en selvfølge at vi har nok vann, men vi kan også komme i en situasjon der vi ikke har så mye. Dermed må vi begynne å tenke på hvordan vi kan spare på vannet og gjenbruke for eksempel regnvann, sier rørleggermester Roger Taaje.

Han er en av rørleggerne som går studiet Sirkulær disponering av vannressurser på VEA – Norges grønne fagskole. Til vanlig er han driftsleder for infrastruktur og vannmiljø i Nesodden Kommune. 

– Studiet er veldig relevant for min stilling, og jeg tror det er svært nyttig også for andre anleggsrørleggere, sier han og legger til: 

– I dag gjenbruker vi ikke noe av spillvannet og overvannet. Nå som det bygges mer og tettere, er det vanskelig å fange opp og lede unna vannet uten at det gjør noen skader. I områder med store areal av asfalt og bebyggelse er det ikke noe naturlig opptak av vannet. Så da må vi fordrøye det og bruke det på en fornuftig måte. 

Fra skade til nytte

– Hittil i studiet har jeg hatt mest nytte av hvilke metoder og muligheter man har for å få bukt på vannet. Hvis man lagrer regnvann og gråvann i magasiner under bakken, kan dette brukes i tørkeperioder.

Les mer om studiet Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs

Taaje møter daglig problemer med at folk får uønsket vann i kjellere og på eiendommene sine.

– Vi bruker mye penger og midler på å rette opp etter større nedbørsmengder. I vår VA-norm heter det at vann skal fordrøyes på egen grunn, men hvis ikke det gjøres på riktig måte, tar vannet uønskede veier, og det er negativt for alle. Det går utover infrastrukturen, og vi får undergravinger og andre problemer. 

Dette er noen av problemstillingene som drøftes og læres av rørleggere, anleggsrørleggere, anleggsgartnere og anleggsarbeidere ved studiet. 

Får vi lov å benytte fremtidens drikkevann til vanning og spyling av gårdsplassen? 

– Taaje er en fremtidsrettet rørlegger, som tilegner seg viktig kunnskap om sirkulær økonomi, sier direktør for kompetanse og utvikling Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge.

Tobiassen er en av dem som har medvirket til studiet, for å møte fremtidens utfordringer og skape en bærekraftig fremtid for rørleggerfaget.

Les også: Sirkulær økonomi inn i læreplanen

– Jeg tror ikke at vi i fremtiden får lov til å spyle gårdsplassen eller vaske bilen med drikkevann. Under tørkeperioden i Oslo sommeren 2018 var det strenge restriksjoner til å vanne hagen. Hadde vi fått flere slike somre, ville vi fått andre retningslinjer om å ta vare på regnvann, sier han, og legger til: 

– Å tilegne seg kunnskap om gjenbruk av spillvann som rørlegger og det å ta vare på og bortlede overvann, er noe vi i fremtiden bør kunne.