Galvaniserte rør i sprinkleranlegg – Hydrogendannelse og korrosjon

Sprinkelrør

Rørentreprenørene Norge har i samarbeid med FG Skadeteknikk hentet inn erfaringer fra fagmiljøer om galvaniserte rør i eksisterende sprinkleranlegg.

Det er utformet oppdaterte faktaopplysninger og råd når det gjelder driftsforhold, tiltak i forbindelse med arbeider på anleggene og opplæring av personell.
Dette er et notat og en føring for alle aktører som på en eller annen måte må forholde seg til galvaniserte sprinkleranlegg. Notatet og tilhørende informasjon om dette finner du i PDF nedenfor. 

Du vil også finne mer omfattende faktaopplysninger i vedlagte rapporter og en presentasjon som ble publisert i 2016.

Notatet fra 2016 finner du i denne artikkelen!