RorNorge

Innhold

Hopp på digitaliseringstoget

Adm. direktør Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene Norge oppfordrer bedriftsledere om å oppdatere seg på avgjørende digitalisering.

Adm. direktør Marianne Wætnes Røiseland i Rørentreprenørene Norge oppfordrer bedriftsledere om å oppdatere seg på avgjørende digitalisering.

Det er veldig fort å snu seg til Martin, yngstemann på laget - tech-duden, straks en ny mobil skal settes i sving. Det er ikke lurt!

Martin er flink, relativt ung og følger mer med på den teknologiske utviklingen enn flertallet av oss andre på kontoret. Det er veldig fristende å be Martin fikse opp, straks det minste digitale problemet dukker opp. Å forfølge den fristelsen kan være første skritt mot slutten. Digitalisering kan ikke overlates til junior alene.

BNL la nylig frem sitt "Digitale veikart 2.0". Prosjektlederen Karlsen, tidligere en av toppsjefene i Saint Gobain, fortalte hvordan han selv ble tvunget til å legge en plan for digitalisering av den norske delen av selskapet. 
– Vi ble bedt om å presentere våre planer for digitalisering. Jeg ba IT-sjefen om å forberede et innlegg. Slik ble det ikke. Det var kun plass til en av oss i møtet. Jeg ble tvunget til å lage en digital plan for selskapet i Norge. Det var nyttig, fortalte Jon Karlsen.
Han fikk sin digitale oppvåkning, og så hvor tett forbundet digitalisering er med å lykkes i forretningslivet.
Hovedbudskapene i "Digitalt veikart 2.0" er; sjefen må ombord på toget og den digitale planen må ta utgangspunkt i det som er bra for business. 

Digital strategi er en del av bedriftens strategi. Det er verktøyet som skal hjelpe med å gjøre driften så effektiv og god som mulig. Ledere i små, som store selskap må eie den planen, ellers kan det bli mye surr og rot, og lite gjort. Hvis ikke sjefen og eierne har skjønt poenget med mer effektiv drift gjennom å digitalisere, så kan de fleste digitaliserings-planer legges i skuffen. 

Sjefer er effektive idédrepere og i lengden vil det være blytungt for "Martiner" å få digitalisert uten en sjef i førersete. Da risikerer bedriften å drive gammeldags og tungvint.

Det er flere trender i vår næring; nesten alle trekker i en digital retning. På forsommeren snakket jeg med lederen i en medlemsbedrift i Trondheim. Han kunne fortelle at bedriftens konkurransefortrinn var logistikk. Takket være at de digitalt kunne følge både varer og arbeid hadde de spart både penger og tid. I sitt marked drev de mer effektivt fordi de planla bedre, og fulgte prosessene tettere digitalt enn mange av konkurrentene. Han brukte de digitale hjelpemidlene strategisk for å vinne de riktige oppdragene, utføre dem med gevinst og tjene mer enn konkurrenten. Det bør vi alle gjøre!