RorNorge

Innhold

Ikke lenger rett til 16 dagers egenmelding

Regjeringen endrer nå på retten til egenmelding til slik den var før koronakrisen.

Regjeringen endrer nå på retten til egenmelding til slik den var før koronakrisen.

Les mer på regjeringen.no: Gjeninnfører legemelding ved lengre fravær.

For å sikre at det var nok kapasitet i primærhelsetjenesten, besluttet regjeringen å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16 dager. Disse reglene hadde virkning fra 16. mars.

Siden kapasiteten nå er god i helsevesenet tilbakestilles reglene for egenmelding ved sykefravær fra 1. juni.

Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men de er ikke lenger pålagt å godta dette.

Dersom det ikke er avtalt å gi utvidet rett til egenmelding, kan arbeidsgiver fra 1. juni kreve legeerklæring fra fjerde dag. Fra samme dato må arbeidstaker også ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding.