RorNorge

Innhold

Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid

BNL har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler.

BNL har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler.

Byggenæringen har stort behov for både innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft som mange andre store næringer som landbruk og industrien. Disse næringene blir nå rammet av både  lokale og nasjonale karanteneregler.

Mange pendler mellom hjemsted utenfor Norge (hovedsakelig innen EØS) og arbeidstedet i Norge. I landbruket ser vi eksempler på at karantene gjennomføres i kombinasjon med utførelse av arbeid.

– Det bør kunne være mulig å legge til rette for tilsvarende praksis i byggenæringen hvor gjennomføring av karantene på arbeidsstedet kan kombineres med utførelse av byggearbeid, sierJon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I dette ligger det blant annet at ansatte og annet personell i arbeidsforhold skal kunne fortsette sitt arbeid ved reiser i Norge/retur til Norge fra hjemstedet under forutsetning om tilrettelagt karantene på arbeidsplassen. Arbeidstakere må medbringe bekreftelse av arbeidsforholdet for fremvisning på grensen.

Se Forslag til kombinasjon av karanteneopphold med utførelse av arbeid.  

Se Smittevern på byggeplass

Saken er hentet fra bnl.no