RorNorge

Innhold

Krisepakken holder ikke

Adm. direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge og adm. direktør Jon Sandnes i BNL er ikke fornøyde med regjeringens krisepakke til byggenæringen.

Adm. direktør Marianne W. Røiseland i Rørentreprenørene Norge og adm. direktør Jon Sandnes i BNL er ikke fornøyde med regjeringens krisepakke til byggenæringen.

Rørentreprenørene Norge er i likhet med BNL skuffet over regjeringens krisepakke til byggenæringen på fire milliarder.

– Det er fortsatt stor usikkerhet, og særlig i servicemarkedet er det for lav aktivitet. Vi ønsker oss flere tiltak som retter seg mot dette, og er opptatt av at man skal ha oppdrag også etter sommeren og utover høsten, sier administrerende direktør Marianne W. Røiseland i RørNorge.

Derfor haster det å få ut ordre som bedriftene kan konkurrere om gjennom stimulering av offentlig og privat etterspørsel, og som treffer bedrifter i hele landet.

– Våre bedrifter lever på kontrakter som allerede er inngått. Vi må sikre at ordretilgangen ikke stopper opp.

Ber om ytterligere 10 milliarder

BNL er svært bekymret for at regjeringen ikke har stor nok kriseforståelse for byggenæringen. De nyeste prognosene viser at byggenæringen samlet sett venter en betydelig nedgang i aktiviteten på rundt fire prosent i år. Det utgjør et fall på 24 milliarder i omsetningen for byggenæringen. Til sammenligning var nedgangen under finanskrisen på 2 prosent.

– Fallet i byggenæringen vil føre til nedbemanninger i mange bedrifter i månedene som kommer. Denne krisepakken vil gjøre liten forskjell, sier Sandnes.

BNL ber derfor om at Stortinget bevilger 10 mrd. kroner ekstra til nye oppdrag i kommunesektoren for å sikre aktivitet og sysselsetting. Videre må Stortinget sørge for at det også kommer nye oppdrag i stat og fylkeskommunene.

For å få bukt med drastisk dalende leilighetsbygging, må også Husbankens rammer endres og utvides slik at flere får lån til hele boligkjøpet.

Prognosene anslår også et fall på opptil 40 prosent i leilighetsbyggingen.  

Må brukes til grønn omstilling

Regjeringen legger frem 3, 6 mrd. kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronakrisen.

– BNL er svært overrasket over at regjeringen ikke ønsker å bruke byggenæringen til grønn omstilling hvor potensialet er stort, sier Sandnes.

Videre peker Sandnes på at Enova må innrette tilskuddene slik at de også kan brukes til å gjøre trinnvise forbedringer på boliger for folk flest.

– Også RørNorge har vært veldig opptatt av å bruke Enova-tiltak på en god måte i offentlige og private bygg og anlegg. Vannbåren varme er et eksempel på en god grønn løsning, sier Røiseland.