RorNorge

Innhold

Are Skaar Nielsen

Fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge

For å imøtekomme fremtidens utfordringer har Rørentreprenørene fire hovedinnspill til den kommende læreplanen, som godkjennes våren 2021.

– Språk, bærekraftige løsninger, lik rørleggerutdanning over hele landet og obligatorisk teorieksamen før svenneprøve er våre viktigste ønsker for den kommende læreplanen, sier fagsjef Are Skaar Nielsen i Rørentreprenørene Norge.

Derfor er det første hovedargumentet vårt at det må være norskundervisning både på Vg1 og Vg2. 

– Mange av dem som søker seg til bygg og anleggsteknikk og rørleggerlinja har fremmedspråklig bakgrunn. For å sikre at de har god nok norskkompetanse når de går ut i bedrift, er det viktig at de får tilstrekkelig undervisning i faget. Da Jan Tore Sanner var kunnskapsminister, mente han at det er så mange som snakker engelsk på arbeidsplassene at lærlingene hadde bedre nytte av å beherske engelsk. Det er et svakt argument, sier Nielsen.

Det miljønyttige rørfaget

– Bærekraftige løsninger og sirkulær økonomi må inn i læreplanen. Det er fremtidsrettet, og man ser at man er nødt til å ta mer hensyn til miljøet, tenke bærekraftig og ikke kaste materialer som kan gjenbrukes.

Les også: Sirkulær disponering av vannressurser

Som eksempler på hvordan rørfaget kan bidra til en bærekraftig samfunnsomstilling, nevner Nielsen gjenvinning av gråvann og magasinering av regnvann til bruk/gjenbruk der det ikke stilles krav til drikkevannskvalitet – som ved hagevanning, spyling av gårdsplass og i toalettsisterner.

– Vi mener også at lokal tilpasning i rørleggerundervisning skal begrenses. Det er viktig at rørleggerutdanningen er lik over hele landet.

Snu strykprosenten med teorieksamen

– Det aller viktigste for oss er å innføre obligatorisk teorieksamen før svenneprøve. Dette vil sannsynligvis føre til at strykprosenten på svenneprøver synker. I dag er den for høy, sier fagsjefen.

Rørentreprenørene Norge opplever at mange av Vg3-elevene har mangelfulle teoretiske kunnskaper.

Les også: Læreplangjennombrudd var en trykkfeil

– Ved å innføre teorieksamen tvinger elever, bedrifter og lærlinger til å tilegne seg nødvendig kunnskap. Vi ønsker alle god kvalitet på rørleggerarbeidet som blir gjort her til lands. Vi er derfor nødt til å gi våre kommende rørleggere utdanning som gir dem et godt grunnlag for å takle alle utfordringer i arbeidslivet, konkluderer han.

Rørentreprenørene Norge oppfordrer alle som mener noe om læreplanen til å gi innspill til Utdanningsdirektoratet før 15. november, da fristen går ut.

Gi ditt innspill her