Råd for bedre lønnsomhet

Bilde av advokat Annicken Iversen

Annicken Iversen er en av foredragsholderne som gir praktiske tips til små og mellomstore bedrifter på seminaret 17. mars i Oslo.

Sykefravær går rett på bunnlinjen. På SMB-dagen 17. mars får du noen anbefalinger og verktøy for å få ned sykefraværet – og dermed øke lønnsomheten.

All forskning viser at et godt arbeidsmiljø gir lavt sykefravær. Det er altså mer effektivt å forebygge enn å reparere. Men hvordan man skaper et godt arbeidsmiljø, er et omfattende og sammensatt tema. Noen stikkord er trygghet, anerkjennelse fra leder og mulighet til faglig utvikling.

– Jeg har bare fått 15 minutters taletid, og så må jeg nøye meg med å gi knagger og praktiske eksempler, sier advokat Annicken Iversen i advokatfellesskapet Lovende.

På SMB-dagen 17. mars i Vika kino i Oslo holder hun innlegget «Sykefravær-oppfølging og arbeidsmiljøloven, hva er bedriftsleders ansvar?».

Praktisk rettet program

Uansett hvor godt arbeidsmiljøet er, blir ansatte alltid syke. De situasjonene må håndteres, og de må håndteres korrekt. Iversen vil komme inn på spørsmål som:

  • Hvordan forebygge lengre sykefravær?
  • Hva er tilrettelegging og hvilke krav stilles?
  • Hva med krav til arbeidstakers medvirkning?
  • Hva med langvarig redusert arbeidskapasitet?

Her kan du se hele programmet for SMB-dagen.
Her kan du melde deg på.

Ønsker innspill

Varsling kan dreie seg om mye: Rus, seksuell trakassering, illojale medarbeidere og hvor grensen for arbeidsgivers styringsrett går, er bare noen eksempler. Fellesnevneren er at det fra nyttår 2020 kom det nye bestemmelser om varsling i arbeidsmiljøloven, som gir ytterligere plikter for arbeidsgiver i forbindelse med innkommet varsel. Iversen skal gi deg en orientering om dette også.

– Både når det gjelder sykefravær og varsling tar jeg gjerne imot forslag til konkrete saker eller spørsmål som ønskes belyst. Eller for den del en suksesshistorie jeg kan videreformidle, sier Iversen.

Du kan ringe henne direkte på telefon 992 07 731eller sende henne en epost her.

Iversen har lang erfaring som advokat og forhandlinger i Byggenæringens Landsforening (BNL). Hun har rådgitt medlemsbedriftene innenfor alle arbeidsrettslige spørsmål og prosedert saker. Iversen har forhandlet flere tariffavtaler i privat sektor. Før BNL jobbet hun i fra politi og påtalemyndighet hvor hun har ledet etterforskningen og iretteført store og alvorlige straffesaker.