RorNorge

Innhold

Rørbransjen trenger en felles premissgiver

Brede Pedersen og Martin Rynning gikk ut av Rørentreprenørene Norges styre i mai 2020, etter sju år.

Brede Pedersen og Martin Rynning gikk ut av Rørentreprenørene Norges styre i mai 2020, etter sju år.

Brede Pedersen og Martin Rynning gir fakkelen videre etter sju år i Rørentreprenørene Norges styre. De er begge opptatt av at organisasjonen skal prioritere sitt næringspolitiske engasjement.

– Det er en fantastisk bransje, og vi er flinke til å stå sammen. Covid-19 har vist med all tydelighet hvor viktig dette fellesskapet er. Vi har dyktige folk i hele organisasjonen som jobber mot felles bransjemål, sier Brede, som har vært representant for Agder.

I tillegg til den aktive innflytelsen på seriøs norsk rørbransje, har Finn og Albert Egeland AS' styremedlem satt stor pris på det store nasjonale nettverket han har fått. 

– Jeg er veldig godt fornøyd med det styret som har vært, arbeidet vi har gjort og tonen mellom oss. Gjennom disse sju årene har jeg fått bekjentskaper fra Kirkenes til Sørlandet, og minner for livet.

Flere medlemmer = større gjennomslagskraft

– RørNorge gjør utrolig mye for bransjen, og det er synd at ikke hele Norges seriøse rørbransje er medlemmer hos oss. Ikke-medlemmer er gratispassasjerer, og hadde vi hatt flere medlemmer og dermed mer ressurser, kunne vi jobbet enda tettere opp mot lokale politikere og hatt enda større gjennomslagskraft, sier Brede.

Han nevner spesielt vannbåren varme som et viktig flaggskip. Tross alt er vi en grønn bransje, og vannbåren varme er det mest bærekraftige alternativet på kort og lang sikt.

– Det er litt vemodig å slutte, men alt til sin tid. Vi har godt av litt jevn utskiftning. Folk som tenker nytt, litt yngre folk. De som kommer inn i stedet for meg kommer helt sikkert til å gjøre en god jobb.

Rørbransjen må definere seg selv

Bransjestandardene gjorde utslaget da Martin Rynning ble medlem av RørNorges styre i 2013.

– Hvis ikke vi definerer hva bransjen er, hvem skal da gjøre det? Vi er så heldige at vi har en bransjeorganisasjon som greier å samle oss på tross av kjedetilhørighet og konkurranse, og det er veldig viktig. Ellers sklir seriøsiteten veldig fort ut, sier Martin.

Styrelederen i Oslo-bedriften Harry Martinsen AS oppfordrer RørNorges styre til å fortsette arbeidet for små og mellomstore bedrifter.

– Etableringen av SMB-utvalget er veldig bra. De fleste bedriftene er mindre bedrifter, og det er viktig for disse at vi jobber for dem. Vi gjør dette hele tiden, men må synliggjøre det mer, sier han.

Strukturelle endringer

– Strukturen i rørbransjen har endret seg. Kjedene har tatt over firmaverktøy, felles innkjøp av telefontjenester, verktøy etc. RørNorge har da måtte stå sterkere på bransjestandarder, lønn og tariff og diskusjoner med myndighetene. Torkild (Korsnes, styreleder i RørNorge siden 2017 red. anm.) har vært flink til å lede styret i den retningen.

Brede og Martin ble begge styremedlemmer i Norske Rørleggerbedrifter Landsforening (NRL) og avslutter i Rørentreprenørene Norge. I likhet med resten av samfunnet er organisasjonen i en omskiftelig tid.

– RørNorge tar seg av bransjestandarder og rammebetingelser ovenfor myndigheter, utdannelse og mesterutdanning – i tillegg til lønn og tariff. Dette må være felles for hele rørbransjen, og kan bare sikres med en konkurransenøytral organisasjon som ledestjerne og premissgiver, konkluderer det avtroppende styremedlemmet.